Yetmiş bin perde İlâhî sıfatların ve isimlerin tecelli mertebeleri ve mahlûkat âleminin tabakaları manasına gelir. Perdenin görünmeye engel olma manası olduğu gibi görüntü mahalli manası da vardır; evimizin perdeleri birinciye sinema perdeleri ikinciye misaldir. Soruda geçen perde kelimesi ikinci manada kullanılmıştır. Her varlık bir perdedir onda Allah’ın Hâlık (yaratıcı var edici) ismi okunur. Hayatlar bir perdedir Muhyi (hayat verici) ismini gösterirler. İlâhî isim ve sıfatların sonsuz tecelli mertebeleri vardır. Bunların her biri bir perdedir.

Misâl olarak Hakîm ismi üzerinde kısaca duralım: Hakîm yani her şeye nice hikmetler takan nice mânâlar ve faydalar yerleştiren. Bütün varlık âlemini tümüyle seyredebilmekten çok uzak olduğumuza göre hiç olmazsa bu kâinatın bir küçük misali olan kendi varlığımıza bakalım. Saçımızdan tırnağımıza sinir sistemimizden kan şebekemize kadar bütün bedenimiz hikmetlerle faydalarla âdeta kaynaşıyor. Gözümüz kulağımız dişimiz derimiz iç organlarımız her biri ayrı bir ihtisas sahası. Her biri için nice tezler yazılmış nice tebliğler sunulmuş nice kitaplar telif edilmiş.

Bu kitaplarda ortaya konulan hikmetlerin tamamı Hakîm isminin insan bedenindeki tecellisinin özlü bir tefsiridir. Buna aklımızı hafızamızı his dünyamızı da eklediğimizde maddemiz ve mânâmızla Hakîm ismine en güzel bir ayna olduğumuzu idrak ederiz. Sadece bir insanda bile hakîm isminin bu kadar tecelli mertebeleri bulunduğunu görmekle ilâhî sanat ve hikmete hayran oluruz. Ve anlarız ki: : “Cenâbı Hak yetmiş bin perde arkasındadır.”

ALINTIDIR.