Uyan Gaflet Uykusundan;

Allah Teala A’raf suresi 179’da “asıl gaflet içinde olanlar” diye tavsif buyurduğu “hayvanlar gibi hatta daha da şaşkın” olarak nitelediği ve yolları cehenneme çıkacak olanları şu özellikleriyle bildiriyor:

“Onların kalbleri vardır onlarla kavramazlar. Gözleri vardır onlarla görmezler kulakları vardır onlarla işitmezler.”

Nahl Suresi 108’de ise “gafil olanların ta kendileri” diye tanımlanan insanlar için “Allah’ın kalplerini kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimseler” ifadesi kullanılır.

Demek gaflet Yaratan nazarında bir kalb kulak ve göz mühürlenmesidir. Dolayısıyla kalbin kavrama gözün görme kulağın işitme kabiliyetini kaybetmesidir.

Kur’an bilgisine göre bunun en aşağı derecesi “hayvandan aşağı olmak”tır bir üstü “hayvanlar gibi” olmaktır.

Ama her halükarda insanlık haysiyeti ile bağdaşan bir iş değildir gaflet.

Kur’an’a baktığımızda hayvanın bile bir ölçüde gördüğü bir ölçüde işittiği hatta belki bir ölçüde hissettiğini anlıyoruz.

Gaflet içindeki insan bütün bu melekelerinde mühürlenme yaşıyor demektir bu.

Peki gaflet halindeyken neyi görmüyor duymuyor ve hissetmiyor insan?

Neyi akletmiyor?

Kendini öncelikle. Nereden geldiğini nereye gittiğini. Hayatı ölümü. Elini kolunu gözünü kalbini dimağını bütün bu kainatı. Göğü yeri. Suyu güneşi. Geceyi gündüzü. Anneyi babayı çocuğu.

Bütün bunları Yaratanı.

Ölümden sonra ne olduğunu.

Yapıp ettiklerinin ne anlama geldiğini. İyi veya kötünün akıbetini.

Zulüm veya adaletin hayır ve şerrin iyilikle kötülüğün farkını.

Varoluşun anlamını.

Peki ya insanın varoluş gayesi tüm bunları anlamak ve hayatını ona göre tanzim etmekten ibaretse.

O zaman gaflet içindeki insan hayatın gayesini anlamıyor ve ona göre bir hayat tanzimine gitmiyor demektir.

O zaman insan boş yaşıyor demektir.

İşte Yaratan insanın boş yaşamasını istemiyor.

Boşu boşuna halkedildiğini düşünmesini istemiyor.

Varoluşuna bir anlam yüklemesini ve o anlamı Yaratan’ın halikiyet maksadına uygun idrak etmesini istiyor.

Peygamberler ve kitaplar insanda bu şuur halini inşa etmek için gelmiş.

Çünkü insan aldanma zaafı bulunan bir varlık.

İnsan aldanmaya açık ve hatta kendi kendisi tarafından bile aldatılmaya açık bir varlık.

Onun için ilahi kelam sürekli uyarıyor insanı.

İçindeki bir ses de sürekli uyarmak üzere sesleniyor insana.

Gaflete düşme! Gaflete düşme! Uyan gafletten!

Ey nefsim gafletten uyan!
Allah’ı unutma!

Ölümü unutma!

Alıntıdır.