Dinde zorlama yoktur

Bir insana zorla bal yedirmeye çalışsanız o insan bal yemek istemez. Zorla ağzına bal tıkamaya çalışsanız baldan tiksindirirsiniz. Daha önemlisi balı vermeye çalışan kişinin kim olduğudur. Eğer insan kendisine bal yedirmeye çalışan kişiyi sevmiyorsa onun elinden hiçbir şey yemek istemez.

Din gibi bir yaşam biçimini anlatmaya öğretmeye aşılamaya çalıştığınız bir insanı evladınız bile olsa korku ve baskıyla ikna (!) etmeye çalışırsanız ya dinden uzaklaştırırsınız yada münafık karakteri geliştirmesine sebep olursunuz.

Babasının zoruyla baskısıyla dershaneye devam eden bir öğrencim vardı. Elinden geldiği kadar derslerden kaçar girdiği derslerde yaramazlık yapardı sürekli. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanmayınca babası “illa okuyacaksın!” düşüncesiyle dershaneye göndermişti.

Lise mezunu gencin bu dünyada en nefret ettiği şey ders çalışmaktı. Çünkü babası baskı ve dayakla dershaneye göndermişti. Babasına inat ders çalışmayan bu öğrencimin tavırları bana çok şey öğretti.

Hepimiz öyle değil miyiz? Sevdiğimiz bizim için çok önemli ve değerli olan insanlarla oturup kalkmayı onlarla vakit geçirmeyi tercih ederiz.

Sevdiğiniz insanlarla birlikte kuru ekmek yemeyi nefret ettiğinizi insanlarla bal yemeğe tercih edersiniz.

* * * * * *

İlahiyatçı bir arkadaşımla “Dinde zorlama yoktur!” ayeti üzerine konuştuk. “’Müslüman olmayan birini Müslüman yapmaya zorlayamazsınız!’ anlamına mı geliyor bu ayet?” diye sordum. Çünkü birçok insan bu ayeti öyle yorumluyor. Evladına öğrencisine baskı / zorlama yapan birçok insan bu yorumun arkasına sığınıyor.

Arkadaşım bana bu konu için Elmalılı Hamdi Yazır’ın Tefsirine bakmamı tavsiye etti. Bakara 256’da geçen Dinde zorlama yoktur ayetinin tefsirinde Elmalılı Hamdi Yazır şu ifadeleri kullanıyor:

Şu halde din “zorlayınız” demez. Zorlama meşru ve muteber olmaz. Zorlama ile yapılan amelde dinin vaad ettiği sevab bulunmaz. Rıza ve iyi niyet bulunmayınca hiçbir amel ibadet olmaz. “Ameller ancak niyetlere göredir.” Dinin isteklerinin hepsi zorlamasız iyi niyet ve rıza ile yapılmalıdır. Zorlama ile itikat (iman) mümkün değildir. Zorlama ile gösterilen iman gerçek iman değil zorlama ile kılınan namaz namaz değildir. Oruç da öyle hac da öyle cihad da öyledir…

Allah bile zorlamıyor!

Demek ki çocukların eylemine değil niyetlerine çalışmalı. Çocukların bedenlerini değil kalpleriniısındırmalı.

Allah (cc) isteseydi ezan okununca namaza durmayanı nefessiz bırakırdı.

Allah (cc) isteseydi Ramazanda yemek borumuzu tıkardı.

Allah (cc) isteseydi Hac’ca gitmeyenin ayaklarını felç ederdi.

Allah (cc) isteseydi Zekat vermeyenin parasını yok ederdi.

Ancak Allah (cc) bunları yapmamız konusunda bizi ikna edip iştahlandırmaya çalışır. Allah (cc) emreder ancak zorlamaz.

Allah (cc) tavsiye eder.

Allah (cc) “severim!” diyerek teşvik eder.

Allah (cc) “yakarım!” diyerek tehdit eder.

Allah (cc) “itaat edin cennetime girin!” diyerek motive eder.

Allah (cc) “kılmazsanız hem dünyanız hem ahretiniz berbat olur!” diye uyarır.

Allah (cc) cennetten sahneler anlatarak heveslendirir.

Allah (cc) cehennemden sahneler anlatarak ürkütür.

Allah (cc) geçmiş kavimlerden örnekler vererek ibret almamızı sağlar.

Allah (cc) parça parça isteyerek alıştırır.

Allah (cc) günahlarımızı affederek yeniden imkan verir.

Allah (cc) mezardan ve kabir hayatından bahsederek irkilmemizi sağlar.

Allah (cc) nefsini Firavun edenlerin Nuh’un gemisine binmeyenlerin İbrahim’i ateşe atmaya çalışanların ibretlik sonunu hatırlatır.

* * * * * *

Oğlu namaz konusunda gevşek olan bir Anne “Gençlik fani ölüm var evlat” diyerek oğluna nasihat ediyormuş sürekli. Bir akrabalarının cenazesi olunca oğluyla birlikte gitmişler cenaze evine. Evde cenazeyi gören tabutta cenazeyi taşıyan cenazenin toprağa verilişini seyreden delikanlı eve gelince “Anne şimdi daha iyi anlıyorum bana ölümü hatırlatmanı!” demiş. O günden sonra namazlarına daha çok dikkat etmeye başlamış.

Kızının kapanmasını çok isteyen bir arkadaşım kızını ikna etmekte zorlanacağını anlayınca onu İmam Hatip Lisesine verdi. Kızının İmam Hatip Lisesinde edindiği arkadaş çevresinin nerdeyse tamamı kapalı olduğu için kızı daha çabuk ikna oldu. Babası zorlamdan kapandı.

* * * * * *

“Dinde zorlama yoktur!” ayetini çocuklarınızı / öğrencilerinizi ilahi emir ve yasaklardan“ikrahlandırmayın. Onları birçok farklı yöntem deneyerek “iştahlandırın!” diye anladım.

Hala Evladına öğrencisine baskı yapma zorlama hakkının olduğunu düşünenler Nuh (as)’ın gemiye binmeyi kabul etmeyen oğluyla kurduğu ilişkiyi incelesinler.

Tüm anne babaların ve eğitimcilerin kulaklarına küpe etmeleri gereken bir Hadis ile bitireyim:“Kolaylaştırın zorlaştırmayın. Müjdeleyin nefret ettirmeyin”

[ Sait ÇAMLICA ]

Alıntıdır.