Allah'a İman Ne Demektir?

Allah Teâlâ'nın varlığına ve birliğine inanmak ve O'nu sıfat ve isimleriyle güzelce tanımaktır. Allah'a îman bütün dinlerin temelidir. Allah'a inanma O'na dayanma ve ibâdette bulunma ihtiyacı insanda yaratılıştan vardır. Bu duygu insanla beraber doğmuş ve her devirde de olagelmiştir. Allah'ın varlığının delillerinden biri de budur. Çünkü fıtrat yalan söylemez. İnsan fıtratında madem bir yüce Yaratıcıya inanıp dayanma O'na ibâdet etme yalvarıp dileklerine karşılık bulma ihtiyacı vardır; öyleyse o yüce Yaradanın vâr olmaması mümkün değildir. Bu fıtratın inkârı demek olur. Başka hiçbir delil olmasa bile bu fıtrat ve vicdan delili Allah'ın varlığını anlamamız için kâfi bir ışıktır. Aslında Allah'ı inkâra yeltenenler bile başları dara geldiği zaman yine Allah'a yönelmek O'ndan yardım dilemek zorunda kalırlar. Fakat darlıktan kurtulur kurtulmaz yine eski hallerine dönerler. Bunun misallerini pek çok görmüş ve duymuşuzdur. Bu hususa Kur'ân-ı Kerîm şu şekilde işâret buyurmaktadır:

"İnsana bir zarar dokunduğu zaman yan üstü yatarak yahut oturarak veya ayakta iken bize yalvarır. Fakat ondan (ilticâsına sebeb olan o) zararı kaldırdığımız zaman sanki kendine dokunan bir zarardan dolayı bize yalvaran o değilmiş gibi hareket eder. (Eski sapıklığına devam eder.)" (Yûnus 12)

"Gemiye bindikleri zaman (batma korkusundan) ihlâs ile Allah'a yalvarırlar fakat kendilerini karaya çıkarıp kurtardığımızda hemen şirk koşarlar." (el-Ankebût 65).

Alıntıdır.