Cenab-ı Hakkın Yaratma Sanatı

Bir arının küçük kafasında kâinat bahçesindeki çiçekleri tanıyacak ve ekser enva...'ıyla (çeşitleriyle) münasebetdar olacak ve bal gibi bir hediye-i rahmeti getirecek ve dünyaya geldiği günde şerait-i hayatı (hayat şartlarını) bilecek derecede bir istidadı bir kabiliyeti bir cihazı derceden (yerleştiren) Zât; elbette bütün kâinatın Hâlıkı (Yaratıcısı) olabilir.

Alıntıdır.