[ Allah'ı Sevmek ve Allah İçin Sevmek Sevgilerin En Yücesidir ]

Her iyiliğin başı Allah'ı sevmektir. Dünyada mutlu hayat ahirette cennetin sonsuz nimetleri bu sevgi sayesinde elde edilir.

Allah'ı sevmek O'nu bilmeye ve tanımaya bağlıdır. Çünkü insan ancak bildiğini ve tanıdığını sever. Bir İslâm büyüğü olan Hasan Basri'nin: "Rabbini bilen O'nu sever''1 sözü ne kadar güzeldir.

Allah Teâlâ Kur...'an-ı Kerim'de belirtilen sıfatları ile tanınır. 0 âlemlerin Rabbidir. Bütün alemleri yaratan ve yaşatan O'dur. O'ndan başka yaratıcı yoktur. Her şeyi gören ve bilendir. Yerde ve göklerde O'na saklı hiçbir şey yoktur. Her şeyi görür ve işitir. Hatta gönüllerde saklı olan şeyleri bile bilir. Rahman'dır Rahim'dir insanlara ve bütün canlılara sonsuz şefkat ve merhameti vardır.

Yarattığı insanlardan O'na inanmayanları da yedirip içirmekte ve doyurmaktadır. İnsanları öldürüp sonra diriltecek ve huzurunda sorgulayacak olan O'dur. Emirlerine uyup yasakladıklarından sakınmış olanları cennetle ve cennetin sonsuz nimetleri ile mükafatlandıracak O'dur. Her şeye gücü yeter. Kâinatta olan her şeyi güneşi de ayı da denizleri ve nehirleri de hepsini insanoğlunun hizmetine veren ve emrine amâde kılan O'dur.

Bu sıfatlar Allah'tan başka kimde bulunur? Hiç kimsede bulunmaz. En üstün yaratık olan insandaki yetenekleri insana veren O'dur. Bunun için insanoğlu yalnız O'na ibadet etmek ve her şeyden daha çok O'nu sevmek durumundadır.
Her şeyde bize örnek olan Peygamberimiz Allah'ı sevmede de bize en güzel örnektir. Onun hayatını inceleyenler onun Allah'ı ne kadar çok sevdiğini göreceklerdir. Allah'ı sevmede O'na güvenip dayanmada tek örnek alınacak insan odur.

Allah sevgisi insanı Allah'a yaklaştırır ve O'nun rızasını kazanmasına sebep olur. Peygamberimiz buyuruyor:

"Davut (a.s.)'un duasından birisi şöyle idi: "Allah'ım senden senin sevgini ve seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine beni ulaştıracak amelleri dilerim. Allah'ım senin sevgini nefsimden çoluk çocuğumdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl."2
Peygamberimiz Allah'ı candan sever ve O'na ibadet etmekten büyük haz duyardı. Hadis kitapları Peygamberimizin gece namazında ayakları şişinceye kadar ayakta durduğunu haber veriyorlar. Kendisine:

- Ey Allah'ın Resûlü yüce Allah seni bağışlamışken bu kadar zahmete neden katlanıyorsunuz? Dediklerinde O:

- Niçin Allah'a şükreden bir kul olmayayım?3 Diye cevap veriyordu. Bu cevap onun Allah korkusu endişesiyle değil Allah'a olan sevgi ve derin saygısı sebebiyle ibadet ettiğini gösteriyor.

Peygamberimizin şu yalvarışı onun Allah'a olan sevgisini gösterir.

İbn-i Abbas (r.a.) anlatıyor: Peygamberimiz gece yarısı namaza kalktığında şöyle yalvarırdı:

"Allah'ım hamd sana mahsustur. Göklerin ve yerin nuru nur vereni sensin hamd sana mahsustur. Gökler ve yer seninle senin emrinle ayakta durmaktadır. Hamd sana mahsustur göklerin yerin göklerle yerdekilerin Rabbi sensin sen haksın va'din haktır sözün hak sana kavuşmak haktır. Allah'ım ben sana teslim oldum sana inandım sana güvendim sana sığınıyorum. Sana güvenerek mücadele ediyorum.

Alıntıdır.