Rab

Bütün insanları ve mahlukatı yoktan var eden yarattıklarının yegane sahibi bütün yarattıklarını nimetiyle terbiye eden ve besleyen 'tır.

(c.c) şöyle buyuruyor:

"Şüphesiz hem benim hem de sizin Rabbinizdir. O halde ona ibadet edin. İşte dosdoğru yol budur." (Al-i İmran: 3/51)

"Hamd Alemlerin Rabbı olan 'a mahsustur." (Fatiha: 1/1)


Alemlerin Rabbi gece gündüz güneş ay gibi ayetleriyle gökler yerler ve içindekiler gibi yarattıklarıyla tanınır.

(c.c) şöyle buyuruyor:

"Gece gündüz güneş ve ay O'nun ayetlerindendir. Siz güneşe de aya da secde etmeyin. Eğer yalnız 'a kulluk etmek istiyorsanız bunları yaratana secde edin." (Fussilet: 41/37)

"Gerçekten sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra da arşa istiva eden. gündüzü durmadan kovalayan gece ile örten güneşi ayı ve yıldızları buyruğuna baş eğdiren 'tır. Haberiniz olsun yaratmak da emir de (hüküm koymak da yanlızca) O'nundur. Alemlerin Rabbi olan ne yücedir." (A'raf: 7/54)

"Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki O'na karşı gelmekten kurtulmuş olabilesiniz. O Rab ki yeri sizin için bir döşek göğü bir bina kıldı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere ürünler meydana getirdi. Artık 'a bile bile eş koşmayın." (Bakara: 2/21-22)

Rabbimiz bizi kendisine ibadet edelim; yani O'na itaat edelim emirlerine tabi olalım ve yasaklarından kaçınalım diye yarattı.

(c.c) şöyle buyuruyor:

"Ben cinleri ve insanları yanlızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurup beslemelerini de istemiyorum. Hiç şüphesiz rızık veren metin kuvvet sahibi olan 'tır." (Zariyat: 52/56-58)

"Ey iman edenler! 'a itaat edin Rasule itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine (idarecilere alimlere) de (itaat edin). Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz 'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız artık onu 'a ve rasulüne döndürün." (Nisa: 4/59)

Rabbimiz bize Tevhidi emretti şirkten de menetti. (c.c) şöyle buyuruyor:

"Muhakkak ki adaleti ihsanı akrabaya yardım etmeyi emreder çirkin işleri fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünesiniz diye size öğüt veriyor." (Nahl: 16/90)

"Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar." (Nisa: 4/116)

"Kim 'a şirk koşarsa muhakkak ki ona cenneti haram kılar; artık onun yeri cehennem ateşidir ve zalimler için yardımcı da yoktur." (Maide: 5/72)

Alıntıdır.