Her Müslüman’ın bilmesi farz olan Allah’ın 13 sıfatı vardır

Her Müslüman’ın bilmesi farz olan Allah’ın 13 sıfatı vardır:

1.El Vucud:Allah mevcuttur.

2.El Kıdem:Allah’ın mevcudiyetinin başlangıcı yoktur.

3.El Bega:Allah’ın mevcudiyetinin sonu yoktur.

4.El Vahdaniyyeh:Allah’ın ortağı yoktur.

5.El Muhalefetul-lil Havadis:
Allah hiçbir şeye benzemez.

6.El Giyamu Binnefs:Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

Bu saydığımız 6 sıfat’a Allah’ın zatı sıfatları da denir.

7.El Hayat:Allah diridir fakat bizim gibi ruha kalbe ete ve kana ihtiyacı yoktur.

8.Es Semi’:Allah her şeyi işitendir fakat bizim gibi kulağa ve ses dalgalarına ihtiyacı yoktur.

9.El Basar:Allah her şeyi görendir fakat bizim gibi göze ve ışığa ihtiyacı yoktur.

10.El Kelâm: Allah söyleyendir fakat bizim gibi dile sese ve lisana ihtiyacı yoktur.Allahın kelamı hiç bir şeye benzemez.

11.El İlim:Allah her şeyi bilendir.

12.El İrade:Allah dileyendir.O ezelde ne dilerse o olur.

13.El Gudrah:Allah her şeye kadirdir.Hiç bir şey yoktur ki Allah ona kadir olmasın.
Bu saydığımız 7 sıfat’a Allah’ın subuti sıfatları da denir.

-Allah’ın sıfatlarının bizimkilerle asla bir benzerliği yoktur.

-O’nun sıfatları kendisine hastır (O’na mahsustur).

-O’nun sıfatlarının başlangıcı ve sonu yoktur.

-O’nun sıfatları ne artar nede eksilir; değişime uğramaz.

-Aklımıza ne gelirse gelsin asla Allah değildir.

-Allah’ın mekâna da ihtiyacı yoktur.O mekânları yaratmadan önce de var idi.
-Karanlık ve ışık dahi yaratılmadan Allah var idi.

Alıntıdır.