Allah'ın sevmediği kimseler

Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de sevdiği kimseler kadar sevmediği kimseleri de bildirmiştir.

İlgili ayetlerde belli bir kavimden milletten değil Allah'ı inkar edenlerden O'nun yasakladığı yanlışlıkları yapanlardan söz edilmiştir.

Buna göre Yüce Allah kâfirleri (Âl-i İmrân 3/32); zalimleri (Âl-i İmrân 3/57 140);

bozguncuları (Mâide 5/64); hainleri (Nisa 4/107); haddi aşanları (Bakara 2/190);

günahkâr ve nankörleri (Bakara 2/276); kibirlenen ve övünenleri (Nisa 4/36);
israf edenleri (En'am 6/141); büyüklük taslayanları (Nahl 16/23);

böbürlenip şımaranları bozguncuları sevmez (Kısas 28/76/77). Allah'ın sevgisini

kazanamayan bu kesimler dünyada da ahirette de kaybeden kimselerdir...

Alıntıdır.