Allah Sevgisinde Sadakat Gösterenler

Gene sevgi hakkında Abdülkadir Geylanî kuddise sirruhu buyurur:

- Zahidler cennette yerler.
Arifler kendileri dünyada bulunduklan halde yerler.

Allah'ı sevenler ise dünyada da yemezler ahiretde de.

Onların yiyecekleri de içecekleri de Rabbları ile olan ünsiyetleri ona yakınlıkları ve onun cemaline nazarlandır bakışlarıdır.

Onlar önce ahiret karşılığında dünyayı satmışlardır.

Allah'a olan sevgide sadakat gösterenler dünyayı da ahireti de satmışlardır.
Onlar yalnız Allah'ı isterler.

Ondan gayrı hiç birşeyi istemezler.
Alışveriş işi tamamlandığı zaman Allah'ın keremi galib gelir.

Bunun üzerine sırf bir mevhibe olarak dünyayı da ahireti de onlara tekrar verir ve almalarını ister.

Onlar da dünyayı da Ahireti de dolgun olmalarıyla beraber hatta her ikisinden de müstağni bulundukları halde sırf Allah'ın emrinden dolayı bu ikisini de alırlar.

Bunu sırf kadere uymak ve ona karşı hüsn ü edeble hareket etmek için yaparlar.
Allah'ın emri üzerine dünyayı da ahireti de kabul edip bu esnada şöyle derler:

- Biz bunları kabul ediyoruz.
Hiç şüphe yok ki sen bunları alırken neyi murad etdiğimizi biliyorsun.

Ey rabbımız sen biliyorsun ki biz senden razıyız yalnız seninle tatmin oluruz.
Senden gayrısı ile hiç bir rabıtamız yoktur.

Biz açlığa susuzluğa çıplak kalmağa hor ve hakir görülmeğe razıyız...

Senin kapında atılmış olmağa da razıyız.

Onlar bütün bunlara razı oldukları ve nefsleri ile beraber Allah'ın huzurunda sükünete erdikleri zaman Allahü Teala onlara rahmet nazarı ile bakar.

Kendilerini zilletden sonra aziz kılar.
Fakirlikten sonra zengin yapar.
Onlara dünya ve ahiret kendi zatının yakınlığını bahşeder.

Bunlar azın da azıdır. Kemalatın zirvesine ulaşmış Mürşid-i kamiller'dir.

Ebû İdris el-Hülam hazretleri Muaz ibni Cebel radıyàllahü anh'a:

- Ben seni Allah için çok seviyorum.

dediği zaman Muaz radıyàllahü anh Resûlullah'dan rivayetle şunları söyledi:

- "Cenab-ı Hakk bir gurub insan için kıyamet günü arşın etrafında kürsîler hazırlar.

Diğer insanlar korktuğu halde onlar kendilerinden emin bir vaziyette bulunurlar.

İşte onlar kıyamet günü üzerlerinde korku olmayan ve mahzun da olmıyacak olan Allah'ın velî kullarıdır?

Bunun üzerine:


- Onlar kimlerdir ya Rasûlàllah? diye soruldu.

Ve efendimiz sallàllahü aleyhi ve sellem:

- Allah için birbirini seven Allah yolunda sevişenlerdir buyurdu.

Hazreti Übâde b. es-Samit Resûlü ekrem sallàllahü aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet eder.:

- Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor: Benim yolumda birbirini seven benim için birbirini ziyaret eden benim rızam için birbirine bağışda bulunan ve yalnız benim için birbiriyle dost olan kimselere muhabbetini gerçekleşmişdir.

Alıntıdır.