Takva ALLAHA'a ulaşırSamimi inanan insanlar tüm işlerini Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yaparlar her adımlarını Allah’ın razı olacağı yönde atarlar Karşılarına çıkan zorluklardan dolayı yılgınlığa kapılmaz Peygamberimiz(sav)’i örnek alarak Kur’an ahlâkını uygulamaktan yana hiçbir zaman ödün vermezler Yaşamlarını şekillendiren yalnızca Yüce Allah’ın hoşnutluğudur Kur’an’da “Binasının temelini Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi? Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez ” (Tevbe Suresi 109) ayetinde bildirildiği gibi binalarını ‘göçecek yar kenarına’ değil Allah rızası üzerine kurarlar

Çünkü iman edenler Rabbimiz`in " Onların etleri ve kanları kesin olarak Allah`a ulaşmaz ancak O`na sizden takva ulaşır İşte böyle onlara sizin için boyun eğdirmiştir; O`nun size hidayet vermesine karşılık Allah`ı tekbir etmeniz için Güzellikte bulunanlara müjde ver " (Hac Suresi 37) ayetiyle bildirdiği gibi yaptıkları ibadetleri Allah Katında değerli kılacak olanın kalplerindeki niyetleri olduğunu bilirler Bu nedenle de samimiyetle hareket etmeye titizlik gösterirler

Mümin zorluk durumunda dahi şevkini yitirmez zorluklardan olumsuz etkilenmez Sıkıntı ve zorlukların Allah’ın kendisini imtihan etmek ve eğitmek için dünya hayatında yarattığı imtihanın bir parçası olduğunu bilir İmtihan için yaratılan olaylarla yüzleşme zamanlarında sabır ve tevekkül gösterir ‘Maddeye olan bağımlılıktan’ kurtulup Allah’a yakın olduğunda insan tüm sınavlarını nezaket ve sabırla karşılar
Andolsun Biz sizi biraz korku açlık ve bir parça mallardan canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz Sabır gösterenleri müjdele (Bakara Suresi 155)

Yüce Allah " Nefisler ise `kıskançlığa ve bencil tutkulara` hazır (elverişli) kılınmıştır " (Nisa Suresi 128) ifadesiyle müminleri nefislerinin bencil tutkularına karşı uyarmış ve güzel ahlakta kararlılık göstermelerini buyurmuştur Allah`ın tavsiye ettiği Kuran ahlakını yaşayan insan kendisinden çok diğer insanları düşünen ve elindekini paylaşan özverili biri haline gelir Kararlılığını her zaman korur koşullara göre değişmez Kötü sözle dahi karşılaşsa her zaman için `sözün en güzelini` söyler Mümin duruma göre değişik karakter sergilemez kararlı bir kişiliği vardır

Yaşanan sıkıntılar ya da musibetler nedeniyle üzülmemek ve gevşememek Yüce Allah`ın Kuran`daki buyruğudur Hz İbrahim ateşe girdiğinde ateş ona dokunmamıştır Allah Kuran’da kararlılıkla teslimiyeti yaşayan ve yolunda sürekli şevk içinde olan müminin üstün olduğunu haber verir:

Gevşemeyin üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz (Al-i İmran Suresi 139)

İnsanın “varım” diyebilmesi çok önemlidir O zaman ruhunu terbiye etmesi ‘takva elbisesi’ ile donanması gerekir

Ey Ademoğulları Biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size `süs kazandıracak bir giyim` indirdik (var ettik) Takva ile kuşanıp-donanmak ise bu daha hayırlıdır Bu Allah`ın ayetlerindendir Umulur ki öğüt alıp-düşünürler (Araf Suresi 26)

Doğru yolda ilerlerken eksikliklerimizi düzelttiğimizde takva sahibi oluruz Yüce Allah bu yolda yarış koymuştur; hayırlarda/takvada yarış Allah yolunda yapılan bu rahmani yarışta ‘son durak’ -Allah’ın sakınan kullarına vaadettiği ve onlar için hazırladığı sonsuz cennet olacaktır

"Bu mu daha hayırlı yoksa takva sahiplerine va`dedilen ebedi cennet mi? Ki onlar için bir mükafat ve son duraktır " (Furkan Suresi15)))

Alıntıdır.