Allah Korkusunu KAzandırdığı Akıl Ve Feraset
Bir Kuran ayetinde insanların korkusu sayesinde akıl ve anlayış kazandıkları şöyle bildirilmektedir:

"Ey iman edenler 'tan korkup-sakınırsanız size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış (furkan) verir kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. büyük fazl sahibidir." (Enfal Suresi 29)

Dünyevi korkular insana acı verir. korkusu ise kişiye manen çok büyük bir kuvvet kazandırmakla birlikte ona büyük bir zevk verir.

İnsan korkusu sayesinde 'ın kendisine olan sevgisini kaybettirecek kötülüklerden sakınmış olur. Örneğin bir ayette "Allah her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez" (Nisa Suresi 36) buyurulmaktadır. korkusu olan insan büyüklük taslayıp böbürlenmekten şiddetle kaçınır. Böylece 'ın sevgisini kazanacak bir hareket yapmış olur. İşte bu nedenle korkusu ve sevgisi birbirinden ayrılmaz.

Nefse Korkusuyla Hakim Olunabilir
Aslında korkusu insanın 'a yakınlaşmasının ve O'nun sevgisini kazanmasının önündeki engelleri kaldırmaktadır. Bu engellerin başında da insanın kendi nefsi gelir. Kuran'da 'ın bize bildirdiğine göre insanın nefsinde hem kötülük hem de ondan sakınma duyguları vardır:

"Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene' sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun). Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Ve onu (isyanla günahla bozulmalarla) örtüp-saran da elbette yıkıma uğramıştır." (Şems Suresi 7-10)

İşte insana nefsindeki bu kötülükle mücadele etmesi ona teslim olmaması için manevi bir kuvvet gereklidir. Bu kuvvet korkusudur. 'tan korkan insan nefsinin bencil tutkularına esir olmaz. 'a karşı olan derin saygısı sayesinde O'nun rızasına aykırı düşüncelerden ve işlerden uzaklaşır. Bir ayette ancak korkusuna sahip olan insanların kendilerine din konusunda yapılan uyarılardan istifade edebilecekleri de şöyle bildirilmektedir:

"Sen ancak zikre (Kur'an'a) uyan ve gayb ile Rahman olana içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İşte böylesini bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele." (Yasin Suresi 11)

İnsanın Çabası Korkusunu Artırmaya Yönelik Olmalıdır
Bunun için 'ın yarattıkları üzerinde derin düşünerek onların detaylarına kadar inen benzersiz sanatı ve kudreti görmeli ve 'ın büyüklüğünü her düşünüşte daha da fazla kavrayarak O'na karşı duyduğu saygı dolu korkuyu gücü ne derece yetiyorsa o kadar artırmalıdır. Nitekim bizlere Kuran'da şöyle buyurmaktadır:

"Ey iman edenler 'tan nasıl korkup-sakınmak gerekiyorsa öylece korkup-sakının ve siz ancak Müslüman olmaktan başka ölmeyin." (Al-i İmran Suresi 102)

"Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar 'tan korkup-sakının dinleyin ve itaat edin." (Teğabün Suresi 16)

" Sevgisini Arttıran Korkusu"


korkusu arttıkça müminin sevgi konusundaki duyarlılığı da artar. 'ın yarattığı varlıklardaki güzellikleri daha iyi fark eder. İnsanlara doğaya hayvanlara ve tüm varlıklardaki estetiğe 'ın güzel vasıflarının bir yansıması olarak bakma kabiliyeti kazanır. Bu etrafındaki herşeyin kendisi için birer nimet olarak yaratıldığını daha iyi görmesini sağlar. Dolayısıyla hem bu nimetlere karşı hem de bu nimetleri yaratan 'a karşı sevgisi aynı oranda artar.

Bu sırrı kavrayan insan sevgisini de kavramıştır. Herşeyden çok 'ı sever ve sevdiği diğer varlıkların da 'ın birer tecellisi olduğunu bilir. Onları da rızasına uygun olarak sever.

Bir Kuran ayetinde inananların en çok 'ı sevdikleri şöyle vurgulanmaktadır:

"İnsanlar içinde 'tan başkasını 'eş ve ortak' tutanlar vardır ki onlar (bunları) 'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise 'a olan sevgileri daha güçlüdür.." (Bakara Suresi 165)

Kıyametin ve Hesap Gününün Mutlaka Gerçekleşeceğini Sakın Unutmayın

"Gerçek şu ki kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir onda şüphe yoktur. Gerçekten kabirlerde olanları diriltecektir." (Hac Suresi 7)

korkusu sonsuz şefkat merhamet ve adalet sahibi olan 'a karşı içli bir saygı O'nun rızasına aykırı gelmekten çekinme ve O'na isyan edip azabına müstahak olmaktan imtina etmektir. Andolsun onlarda sizlere 'ı ve ahiret gününü umud edenlere güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirecek olursa artık şüphesiz Ganiy (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan) Hamid (övülmeye layık olan)dır." (Mümtehine Suresi 6) ve "Andolsun size açıklayıcı ayetler sizden önce gelip geçenlerden bir örnek ve takva sahipleri için bir öğüt indirdik." (Nur Suresi 34) ayetleriyle bu kimselerin ahlaklarında ahireti umut eden takva sahibi müminler için güzel örnekler ve öğütler olduğunu hatırlatmıştır.Kuran'da bahsi geçen ve müminlerin güzel ahlakı üzerinde düşünüp kendilerine örnek almaları gereken salih müminlerden biri de Hz. Meryem'dir. Hz. Meryem "Allah iman edenlere de Firavun'un karısını örnek verdi... İmran'ın kızı Meryem'i de. Ki o kendi ırzını korumuştu. Böylece Biz ona Ruhumuz'dan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O (Rabbine) gönülden bağlı olanlardandı." (Tahrim Suresi 11-12) ayetleriyle 'ın güzel ahlaklarıyla Kuran'da tüm insanlara örnek verdiği iki kadından biridir. Dolayısıyla Hz. Meryem'in bu güzel ahlakını her konuda bizlere en doğru bilgileri veren Kuran'dan öğrenmek ve bu ahlak seviyesine ulaşmak için çaba harcamak tüm iman eden insanlar için önemli bir sorumluluktur

Alıntıdır.