Allah'ın Iradesine Teslim Ol

Nefsinden uzaklaş dışarı çık mülkünden ayrıl. Her şeyi Cenab-ı ’a teslim et. Kalp kapısında kapıcı ol.Cenab-ı Hakk’ın gir dediği yere gir çık dediği yerden çık. Kalbinden çıkan hevayı bir daha oraya sokma. Hevayı kalpten çıkarmak ona uymamakla olur. Onu kalbe sokmak da onu takip etmek ve ona uymakla olur. Öyleyse Cenab-ı ’ın iradesinden başka iradeyi kalbine getirme. Diğer her şey kuru bir temenniden ibarettir. Orası ahmaklar vadisidir. Ölümün helâkın ’ın gözünden düşmen perde arkasında kalman hepsi oradadır
’ın emrini her zaman koru yasağından her an uzak dur. Güç ve Kuvveti yalnız O’na ver. Mahlûkatından hiç birini O’na ortak etme. Senin iradeni hevanı şehvetini hepsini o yarattı. Artık kendi başına iradede bulunma hevana tabi olma Şehvetinin peşine düşme; yoksa müşrik olursun. Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Kim ’a kavuşmak isterse iyi işler yapsın; Rabbine ibadette kimseyi O’na ortak etmesin.” (Kehf suresi 18/110
Şirk sadece putlara tapmak değildir. O aynı zamanda hevaya uyman dünya ve ahiretten ’ın yanına bir şeyi koymandır da O’ndan başkasına meyledersen O’na şirk koşmuş olursun. Sakın başkasına meyletme. ’tan kork; emin olma. Gözünü aç; gafil olup rahata dalma. Kendine hiçbir hal ve makam nisbet etme. Bunlardan hiçbir şeyi iddia etme. Eğer sana bir makam verilir veyahut bir sırra mazhar olursan bunu kimseye söyleme.
Zira Teâlâ’nın bin bir hali vardır; her gün değişik ve farklı şeyler yaratır. O insanla kalbi arasına girer. O verdiği şeyi senden alır. Sabit kalacağını zannettiğin şeyi değiştirir. O zaman kime söylendiyse onun nazarında hacil(utanmış) düşersin. Sen böyle yapma da onu kendinde korumaya çalış. O’ndan başkasına gitme. Eğer o hal ve makamının sebat ettiğini görürsen bil ki bu ’ın bir hediyesidir. ’a şükreder şükründen dolayı da O’ndan tevfik ve başarı istersin daha fazlasını da isteyebilirsin.
Eğer daha başka bir şey olursa; ilmin marifetin nurun uyanıklığın ve edebin artar. Zira aziz ve celil olan Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Biz herhangi bir ayetin hükmünü kaldırır veyahut onu unutturursak ondan daha hayırlısını yahut benzerini getiririz. Bilmezmisiniz ki her şeye kadirdir” (Bakara suresi 2/106)

Alıntıdır.