Allah Akılla Bilinir

Biz uyurken otururken yürürken aklımızın ucundan bile geçmezken evrende var olan tüm sistemleri tek tek çalıştırıp idare eder. Varlığımızın devamı için meydana gelen işlemlerin her biri 'ın kontrolündedir. Bu gerçekleri ancak aklını kullanabilen insanlar anlayabilirler.

İnsanların birçoğu 'a inandıklarını söylerler. Ancak gerçekte 'ı gereği gibi tanıyıp takdir edemezler. Çünkü bunun için "akıl sahibi" olmak gerekir.

'ı gereği gibi tanımak ve takdir etmek için akıl gerekir derken burada kastedilen "zeka" değildir. Akıl ve zeka birbirinden tamamen farklı iki kavramdır. Zeka bir insanın biyolojik olarak sahip olduğu zihinsel kapasitedir. Akıl ise sadece müminlere ait bir özelliktir. 'tan korkup sakınan takva sahibi müminlere katından büyük bir nimet olarak verilir. Akıl 'ın samimi kullarına verdiği bir nur bir anlayıştır. İnsanın takvası ölçüsünde bu anlayış yani sahip olduğu akıl seviyesi de artar.

Akıl sahibi insanın en belirgin özellikleri 'tan korkup sakınması daima vicdanına uyması her olayı gördüğü herşeyi Kuran'a göre değerlendirmesi ve 'ın rızasını aramasıdır.

Bir insan dünyanın en zeki en bilgili en kültürlü insanı dahi olsa eğer bu özelliklere sahip değilse "akılsız" olacaktır ve birçok gerçeği göremeyecek kavrama yeteneğinden yoksun kalacaktır.

Zeka ile akıl arasındaki farkı şöyle bir örnekle belirginleştirebiliriz: Bir bilim adamı örneğin vücudun sinir sistemi ile ilgili yıllarca çok derin ve detaylı araştırmalar yapmış olabilir. İnsan bedeninde gerçekleşen olağanüstü sinir iletimleri konusunda dünyanın en bilgili kişisi de olabilir. Ancak eğer akıl sahibi değilse bu kişi sadece sinir hücreleri arasındaki işlemler ile ilgili bilgileri taşıyan bir insan olmaktan öteye gidemeyecektir. Yani sahip olduğu bu bilgilerin ardındaki önemli gerçeği kavrayamayacaktır. Oysa akıl sahibi bir insan sinir sistemindeki mucizevi özellikleri bu sistemin detayındaki mükemmellikleri görerek bu kadar kusursuz bir yapının ancak ve ancak bir Yaratan'ı üstün akıl sahibi bir tasarlayıcısı olması gerektiğini anlar.

İnsanların bir kısmı 'ın varlığına inanmazlar bir kısmı ise 'ın varlığına aklı ve vicdanı ile düşünerek değil kendilerine öyle öğretildiği için inandıklarını söylerler. Ancak düşünmedikleri ve akıllarını kullanmadıkları için 'a kesin bir bilgiyle iman etmenin gereklerini yerine getirmezler. Oysa akıl sahibi müminler 'ın varlığının ve yaratışının delillerini akılları ile görür ve sonsuz kudret sahibi olan 'tan içleri titreyerek korku duyarlar.

Kuran'da yaratışının delillerini belirttikten sonra bunlarda ancak akıl sahibi olanlar için deliller olduğunu şöyle bildirmektedir:

Size bir korku ve umut (unsuru) olarak şimşeği göstermesi ile gökten su indirmek suretiyle ölümünden sonra yeri onunla diriltmesi de O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanabilecek bir kavim için gerçekten ayetler vardır. (Rum Suresi 24)

Evrendeki Herşey Bir Amaç Üzerine Yaratılır

Oturduğunuz yerden şöyle bir etrafınıza bakın. Bulunduğunuz odadaki herşeyin "yapılmış" olduğunu göreceksiniz. Duvarlar döşemeler tavan oturduğunuz sandalye elinizde tuttuğunuz kitap masanın üstünde duran bir bardak ve sayılamayacak kadar çok detay... Tek bir tanesi dahi kendi başına oluşup odanıza gelmedi. En basit görünen bir halı saçağını bile uğraşıp yapan biri vardır; o saçak oraya kendi kararıyla tesadüfen gelip yerleşmemiştir.

Eline bir kitap alan insan da onun bir yazar tarafından belli bir amaç çerçevesinde yazıldığını bilir. Bu kitabın tesadüfen ortaya çıktığı aklının ucundan dahi geçmez. Aynı şekilde bir heykele bakan insan onun bir sanatçı tarafından yapıldığından hiçbir şüphe duymaz. Bırakın sayısız sanat eserinin kendi kendine oluştuğunu düşünmek üst üste duran iki-üç tuğlayı bile mutlaka planlı bir hareketle o şekle getiren biri olduğunu kimse inkar etmez. Dolayısıyla küçük ya da büyük düzen olan her yerde mutlaka bu düzenin bir kurucusunun ve koruyucusunun olması gerekir. Bir gün birisi çıkıp ham demir ve kömürün tesadüfen çeliği çeliğin tesadüfen Boğaz Köprüsü ' nü oluşturduğunu iddia etse bu kişinin ve ona inananların akıllarından şüphe edilmez mi?

'ı inkar etmenin tek yöntemi olan evrim teorisinin iddiası da bundan daha farklı değildir. Evrime göre inorganik moleküller tesadüfen aminoasitleri aminoasitler tesadüfen proteinleri proteinler de yine tesadüfen canlıları oluşturur. Oysa canlılığın tesadüfen kendiliğinden oluşması ihtimali Eyfel Kulesi'nin aynı şekilde oluşmasından çok çok daha düşük bir ihtimaldir. Çünkü en basit bir hücre bile insan yapımı herhangi bir şeyden çok daha karmaşıktır.

Doğadaki olağanüstü uyum çıplak gözle dahi açıkça görülürken bu dengenin tesadüfen veya başıboş meydana geldiği nasıl düşünülebilir? Ayrı ayrı her noktasının Yaratan'ın varlığını delillendirdiği kainatın kendi kendine var olduğunu söylemek olabilecek en akılsız iddiadır.

Bedenimizden başlayıp akıl almaz büyüklükteki evrenin en uç noktalarına kadar var olan dengenin de bir sahibi vardır. Peki kimdir bu herşeyi ince ince düzenleyip meydana getiren Yaratıcı? (Harun Yahya Akılla Bilinir)

O evrenin içindeki herhangi bir maddesel varlık olamaz. Çünkü O tüm evrenden önce var olan ve tüm evreni sonradan yaratmış bir irade olmalıdır. O herşeyin kendisinden varlık bulduğu ama kendi varlığı ezeli ve ebedi olan Yüce Yaratan ' dır....

Varlığını akıl yoluyla bulduğumuz Yaratan ' ı bizlere tanıtan ise dindir. Bize din yoluyla ulaşan bilgiye göre O Yaratan gökleri ve yeri yoktan var eden Rahman ve Rahim olan 'tır.

İnsanların çoğu ise bu gerçekten kaçarak yaşarlar. Oysa bu gerçeği kavrayabilecek mantığa sahiptirler. Bir manzara resmini gördüklerinde ilk önce onun kimin tarafından yapıldığını öğrenmek isterler. Daha sonra da sanatçıyı ortaya çıkardığı eserden dolayı uzun uzun takdir ederler. Fakat başlarını çevirdikleri her yerde o resmin sayısız gerçeğiyle karşılaştıkları halde tüm bu güzelliklerin tek sahibi olan 'ın apaçık varlığını göz ardı ederler. Oysa Rabbimizin varlığını anlamak için uzun bir araştırmaya gerek yoktur. Öyle ki insan doğduğu andan itibaren tek bir odada bile yaşasa sadece o odada var olan sayısız delil 'ın varlığını kavramak için yeterlidir.

İnsanın sahip olduğu beden ciltler dolusu ansiklopediye bile sığmayacak kadar çok yaratılış delili ile doludur. Vicdan kullanarak sadece birkaç dakika düşünmek bile 'ın varlığını anlamak için yeterlidir. Var olan düzeni korumakta ve devam ettirmektedir.

Herşeyi Her An Kontrolünde Tutandır

İnsanların büyük bir kısmı da 'ın varlığına inansalar bile 'ın "herşeyi yaratıp bıraktığı" sonra bu düzenin kendi kendine devam ettiği şeklinde çok yanlış bir inanca sahiptirler. Oysa evrenin her noktasında her an meydana gelen tüm olaylar 'ın izniyle O'nun bilgisinde ve kontrolünde gerçekleşir. Kuran'da şöyle buyurmaktadır:

'ın gökte ve yerde olanların hepsini bilmekte olduğunu bilmiyor musun? Gerçekten bunlar bir kitaptadır. Hiç şüphesiz bunlar(ı bilmek) için pek kolaydır. (Hac Suresi 70)

Siz sessiz sakin bir ortamda bu dergiyi okurken haberiniz bile olmadan evrenin her köşesinde sayısız faaliyet gerçekleşmektedir.

Bunlardan birkaçını sıralayalım:

Her saniye dünyaya 16 milyon ton su düşer. Ve eşit miktarda su yerden buharlaşarak havaya karışır.

Her saniye dünya üzerinde ortalama 100 şimşek oluşur. Son bir saatte dünyanın çeşitli köşelerinde 36.000 tane şimşek 'ın kontrolünde oluştu.

Siz şu anda bu cümleyi okurken Güneş 564 milyon ton hidrojeni 560 milyon ton helyuma dönüştürdü arta kalan 4 milyon ton hidrojeni de enerjiye çevirdi. Kuran ayetlerinde şöyle buyrulmaktadır:

gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü ürünler çıkarandır... Güneşi ve Ay'ı hareketlerinde sürekli emrinize amade kılan geceyi ve gündüzü de emrinize amade kılandır. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer 'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki insan pek zalimdir pek nankördür. (İbrahim Suresi 32–34)

insanların Kendi büyüklüğünü kavrayabilmeleri için evrendeki düzeni sayısız detayla birlikte yaratmıştır. Kuran'da 'ın var ettiği bu düzenden bahsedilirken "... sizin gerçekten 'ın herşeye güç yetirdiğini ve gerçekten 'ın ilmiyle herşeyi kuşattığını bilmeniz öğrenmeniz için" (Talak Suresi 12) denilmektedir. 'ın aklı ilmi ve kudreti sonsuzdur. tek bir olayın içinde dilediği kadar ayrıntı meydana getirir.

Şüphesiz 'ın varlığı her yeri sarıp kuşatmıştır ve insan bunu ancak aklı ile bilir. Her yere hakim olan bu düzeni yaratan da onu durmaksızın koruyan da 'tır. İnsana düşen ise 'ın kendisi için yarattığı sayısız nimetlerin şükrünü vermek ve dünyada geçireceği zaman boyunca 'ın kendisi için seçip beğendiği ahlakla ahlaklanmaktır.

Alıntıdır.