ALLAH’ın zikredildiği sohbetlere katılmanın önemi
Ebu Hüreyre (radıyü anh) rivayet ediyor: Resulullah (sas) buyurdular ki: ın âlemde dolaşıp kendisini zikredenleri araştıran melekleri vardır.

Bu melekler u Tealayı zikreden bir cemaate rastlarlarsa birbirlerini Aradığınıza gelin! diye çağırırlar. (Hepsi gelip) onları kanatlarıyla kuşatarak dünya semasına kadar arayı doldururlar. -her şeyi en iyi bilen olduğu halde- meleklere sorar: Kullarım ne diyorlar?Seni tesbih ediyorlar Sana tekbir okuyorlar Sana tahmid okuyorlar. Sana tazim ediyorlar derler. Rab Teala sormaya devam eder: Onlar beni gördüler mi? Hayır! derler. Ya görselerdi ne yaparlardı?Eğer seni görselerdi ibadette çok daha ileri giderler; çok daha fazla tazim çok daha fazla tesbihde bulunurlardı. derler. tekrar sorar: Onlar ne istiyorlar?Senden derler Cennet istiyorlar. Cenneti gördüler mi? der Hayır ey Rabbimiz derler. Ya görselerdi ne yaparlardı? der. Eğer görselerdi derler Cennet için daha çok hırs gösterirler onu daha ısrarla isterler ona daha çok rağbet gösterirlerdi. Teala sormaya devam eder: Neden istiaze ediyorlar sakınıyorlar? der. Cehennemden istiaze ediyorlar. derler. Onu gördüler mi? der. Hayır Rabbimiz görmediler. derler. Ya görselerdi ne yaparlardı? der. Eğer cehennemi görselerdi ondan daha şiddetli kaçarlar daha şiddetli korkarlardı. derler. Bunun üzerine Rabb Teala şunu söyler: Sizi şahid kılıyorum onları affettim!

Resulullah (sas) sözüne devamla şunu anlattı: Onlardan bir melek der ki: Bunların arasında falanca günahkâr kul dahi var. Bu onlardan değil. O başka bir maksatla uğramıştı oturuverdi. Teala: Onu da affettim onlar öyle bir cemaat ki onlarla oturanlar da onlar sayesinde bedbaht olmazlar. buyurur. (Buhari Daavat 66)

Alıntıdır.