Kalpte Allahtan Gayrıya Yer Vermemek; Marifettir

Marifet -u Zülcelal’i tanımak başka bir deyişle kalbinde -u Zülcelal’den başka hiçbir şey bulundurmamaktır. Çünkü -u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur; “...De ki Musa’nın insanlara bir nur ve hidayet olmak üzere getirdiği ve sizin de parça-parça kağıtlar haline koyup fakat çoğunu gizlediğiniz o kitabı kim indirdi.” (En’am; 91)

-u Zülcelal başka bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Ey mü’minler! ve Peygamber sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman ’ın kişi ile onun kalbi arasına girdiği ve sonunda O’nun katında toplanacağınızı bilin.” (Enfal; 24)

-u Zülcelal ayet-i kerimelerde buyurduğu gibi bizlere kendisini tanımamızı ve bilmemizi emretmiştir. Hz. Abbas radıyu anh’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim Rabbimin olmasına dinimin islam olmasına ve peygamberimin Muhammed sallu aleyhi ve sellem olmasına razıyım derse ’ın rızası ona hak olur.” (Müslim Tirmizi)

-u Zülcelal’in rızası insanın kalbinde iman lezzetinin meydana gelmesine sebep olur. Bu lezzet de -u Zülcelal’i tanımaya sebep olur. -u Zülcelal’i tanımak bir nurdur. -u Zülcelal bu nuru sevdiği kullarının kalbine koyar. Bu nurdan daha azim hiçbir şey yoktur.

Marifet ehli ile beraberdir. Onlar ’ı anarak yaşar ’ı anarak ölür ve ’ı anarak ’a ulaşır. Şüphesiz insanlar arasına karışmak bu gibileri zikir ve fikirden alıkoyar. Bu gibiler hakkında uzlet daha evladır. Bunun için Hz. Peygamber sallu aleyhi ve sellem ilk zamanlarında insanlardan ayrılır hira mağarasına gider ve orada uzlete çekilirdi. Bu sayede peygamberlik nuru kendisinde kuvvetlendi insanlar arasına katılmak onu ’tan men etmedi. O bedeni ile insanlar arasında iken kalbi ile ’a yönelmişti. Hatta insanlar onun en çok sevdiği kimsenin Hz. Ebu Bekir radıyu anh olduğunu sanmışlardı. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) yalnız ’a bağlandığını ve kalbinde asıl O’nun sevgisi bulunduğunu bildirmek üzere şöyle buyurdu: “Eğer bir dost ve sevgili edinseydim Ebu Bekir’i dost edinirdim fakat sizin arkadaşınız ’ın halili ve dostudur.” (Tirmizi)

Peki Marifetin hakikatı nedir? Marifetin hakikati; Kalbin -u Zülcelal ile ihya olmasıdır. Nasıl bir kişinin nefsi ölürse dünyadan uzak olur diyorsak bununla beraber kişinin kalbi de ölünce Rabbinden uzak olmuş olur. İnsan Rabbinden uzak kalmamak için kalbin -u Zülcelal’i tanıması ve O’nunla ihya olması lazımdır. Çünkü -u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur; “Hiç ölü iken diriltip ona insanlar arasında yürüyebileceği bir nur verdiğimiz kimse karanlıklara dalmış ve bir türlü çıkamayan kimse ile bir olur mu?” (En’am; 122)

Kim -u Zülcelal’i tanırsa O’ndan başkasını kendisine dost olarak seçmez. Demek ki biz -u Zülcelal’i hakkıyla tanımadığımız için kendimize başka başka dostlar seçiyoruz. Çünkü bazı Evliyalar şöyle buyurmuşlardır; “-u Teala’dan başka herşeyden tamamıyla alakasını kesip sadece -u Zülcelal ile beraber olmaya sabredebilen bir kalp sahibi dünyadan mahlukattan nefsinin arzu ve isteklerinden tamamen uzaklaşır. Rabbinden başka hiçbir şeyle meşgul olmaz ve O’ndan başkasına güvenmez.”

Anlatıldığına göre Veysel Karani radıyu anh otururken Herm bin Hayyan yanına geldi. Veysel Karani yanına gelmesinin hikmetini kendisinden sorduğunda Herm bin Hayan: “Seninle dostluk bağları kurmak için geldim.” dedi. Bunun üzerine Veysel Karani: “’ı bilen hiçbir kimsenin başkası ile dostluk ettiğini görmedim.” diye cevap verir.

Rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “-u Teala kullarını karanlıkta yaratmış ve onların üzerine kendi nurlarından bir nur atmıştır. O nur kime isabet ederse o kişi hidayet bulur. Kime de isabet etmezse o kişi delâlette kalır.” (Tirmizi)

Buna işaret olarak -u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “ göklerin ve yerin nurudur. dilediğini kendi nuruna yöneltir.” (Nur; 35)

Seyda Muhammed Konyevi (K.S)

Alıntıdır.