ALLAH-u ekber!" demek ne demek?
Biz müslümanlar sevindiğimizde üzüldüğümüzde şaşırdığımızda "şok" olduğumuzda hayran olduğumuzda hep tekbir getiririz: u ekber!

Çünkü "ALLAH en büyüktür" manasına gelen tekbirin işlevi de anlamı kadar büyüktür. Seviniyorsak sevincimizi 'ın büyüklüğüne bağlarız.

Üzülüyorsak kendimizi 'ın en büyük oluşuyla teselli ederiz. Ondan bağımsız bir saadet ve felaket tasavvur etmediğimiz için safa halinde de cefa halinde de "ALLAHu ekber!" deriz.

Şaşırdığımızda 'ın en büyük oluşunu hatırlar ve bizi şaşırtan şeyin için çok basit sıradan bir şey olduğunu bir kez daha hatırlarız. "Şok" olduğumuzda bizi şok eden olayın katında daha büyüklerinin olduğunu dile getirmek için tekbir getiririz. Hayran olduğumuzda hayretimizi esere değil o eserin sahici müessirine sanata değil asıl sanatkara yönelttiğimizi tekbirle ifade ederiz.

Namaza "ALLAHu ekber"le başlar ve her rekatta beş kez bunu tekrarlarız.

Namaz ki; o karşısında kulun esas duruşunu temsil eden ibadetler mecmuasıdır. 'ın en büyük olduğunu itiraf ederek başlamayan bir ibadet insanı kula kulluktan nasıl kurtarabilir?

"ALLAHu ekber!" demekle kula ve eşyaya kulluğu reddettiğimizi ifade etmiş olur ve O'na kulluğumuzu secdeyle zirvesine taşırız. İşte tekbirin insanı getirdiği son nokta bir aşk hareketi olan secdedir.

Amerika'daki olaya ilk şahit olduğumda dudaklarımdan gayrı ihtiyari ilk dökülen cümle de bu oldu: u ekber! Ölümcül bir kaza geçirmiştim; tam kaza anında da böyle bir tekbir getirdiğimi hatırlıyorum. İşte o tekbirlerden bir tekbir; hesapsız garazsız ivazsız doğaçlama kendiliğinden ve gelişi-güzel...

Başka ne diyebilirdim ki? Hoş başka zamanlarda da hep hayretimi şaşkınlığımı bu muhteşem parolayla ifade etmişimdir. Fakat bu kez bambaşka bir olayla karşı karşıyaydım ve dudaklarımdan diğerlerinden çok farklı bir "ALLAHu ekber!" dökülüyordu.

büyüktür!

kimden büyüktür?

Elbette herkes ve her şeyden.

Bu herkes ve her şey içerisine Amerika da girer mi?

Evet evet; galiba bu tekbiri farklı kılan da buydu: Amerika'dan da büyüktür.

Bir müslümanın bundan şüphesi olabilir miydi?

Ne diyorsunuz siz? Bakmayın bir çok insanın namazlarına "ALLAHu ekber"le başlayıp onlarca kez tekbir talimiyle sürdürdüğüne. Aslında bir çoğumuz tekbir getirmekle ne dediğimizin farkında değiliz. Ne muhteşem bir ikrarda bulunduğumuzun bilincine varmamışız.

İşte öylesine bir alışkanlık olarak tekbir getirdiğimiz sık sık suçüstü yakalandığımızdan belli.

Çalış diyorsun aldırma onlara bismillah de ve yürü!..

Olur mu diyor; ben onlarla nasıl baş edebilirim? Ekliyor: "Baksana nasıl da güçleri var!"

Estağfirullah de ve tekbir getir: u ekber! 'tan da mı güçlüler?

Yürü diyorsun; eğer yürürsen varırsın. Çünkü yürüyenler hep vardılar...

Sahi mi diyor ama inanmıyor. Arabam yok ki diyor ve ekliyor: Ama onların uçakları var: sesten hızlı giden görünmeyen saatte bilmem kaç mil yapan...

Ben onları nasıl geçerim?..

Tevbe de ve tekbir getir: u ekber! Sen 'ı "elde var bir" saymadıktan sonra kaç paralık olursan ol solda sıfırsın... Solda sıfır olmakla sağda sıfır olmak arasındaki fark olmamakla olmak arasındaki fark kadardır.

Uydularıyla her şeyi görüyor muymuş?

Her şeyi görene ne derlerdi?

-Basîr!..

Radarlarıyla her şeyden haberdar mı oluyorlarmış?

Her şeyden haberdar olana ne derlerdi?

-Habir!..

Sevdiğini yüceltir onore eder ihya eder; kızdığını alçaltır zelil eder rüsva eder imha edermiş öyle mi?

Peki bunu yapana ne denir?

-Muizz ve Müzill!..

Düşmanını kahreder dünyaya geldiğine pişman eder yeryüzünü başına yıkar ocağına incir ağacı diker gücünün önünde kimse duramaz yaptığından sual olunmaz intikamı pek şedit istediğini zorla söke söke alır karşı konulmazmış ha!..

Yani Kahhar Cebbar Müntakim?..

Bu dediğin 'tır yavrum !..

Haydi imanını tazele ve bir tekbir de sen getir: u ekber!

Aşkile bir daha...

Git elini yıka yüzünü yıka ağzını yıka gözünü yıka gönlünü yıka özünü yıka ve sözünü yıka da gel ve oku bakim: u ekber!..

Siz hey siz kovboyun ufaklıkları! Yuvalarından fırlamış gözlerle yıkılan Hubel'ini seyreden Mekke paganı gibi ne ayılıp bayılıyorsunuz öyle?

Biz "ALLAHu ekber!" diye haykırırken bizim ağzımızı kapatmanızın sebebi bu muydu? "Amerika ekber!" mi dememizi istiyordunuz bizden? Haçlıların "hınk" deyiciliğine kadrolu mu gelmiştiniz yoksa geçici görevle mi atanmıştınız?

Haçlı seferine katılacak mısınız?

Ey içimizdeki Haçlılar ey Haçlıların alfalıları betalıları gamalıları!

Hey sen işemek için cami duvarı arayan kovboyun ördeğini taşıyan 'yerli'!..

Duyuyor musun göklerin sesini:
u ekber!..

Alıntıdır.