Allah´ın Rahmet Kapısına Teşvik
Ciddi olarak ?a isyan etmekten kaçın. O?nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini için harca. Taatında sarfet. Yalvar ihtiyaçlarını O?na arz et. Başını önüne eğ kork Hak?kın gayrına nazar etme. Hevaya koşma yaptığın işlere karşılık bekleme.

Ne dünyayı iste. Ne de ahiretin güzelliklerini taleb et. Hiçbir şeyden Hak taleb etme kendini bir kul gör. Şunu iyi bil ki; kul ve elindeki bütün mal mülk efendisinindir hiçbirine karşı hak iddiasında bulunamazsın.

Edepli ol... Hak katında her şey ölçülüdür. Ne geç olacak erken olur ne de erken gelecek sonraya kalır. Zamanı gelince nasibin gelir. İstesen de istemesen de hakkını alırsın...

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan başkasının hakkı olan şeylere hasret çekmen yakışıksızdır.

Halen kimseye mal olmayan şeyler iki kısımdır: Birincisi senin olması ihtimalidir. Eğer böyle ise o şeye neden hasret çekip üzüntü duyarsın. Bugün olmasa dahi yarın o senindir. Nasıl olsa bir gün ona kavuşursun. İkincisine gelince senin olmayacak şeylerdir. Bu durum ciddi ise yine üzüntün ve çektiğin yorgunluk boştur. Nasıl olsa sana gelmez. Onun ardından koşman sana ne fayda sağlar. Sana ancak boş yere zahmet çekmek kalır.

yolunda ne gibi bir terbiye tavrı takınmak gerekse onları bulmağa çalış. Bulunduğun halde ?a kulluk et. Hazır vaktini O?nun yoluna harca. Başını ondan başkası için eğme. Gözlerini O?ndan gayrı şeye atma. -ü Taâla şöyle buyurdu:

- ?Gözlerini dünya adamlarına verdiğimiz nimetlere uzatma. Onlar geçici şeylerdir. Dünya süsüdür. Biz onları tecrübe ediyoruz. Rabbın sana verdiği hem devamlı hem de sonsuzdur. ?

Bu Âyet-i Kerime?nin hükmüne göre Hak?tan gayrı şeylere bakman yasaktır. Ne olursa olsun dünya için sana yetecek kadar rızık verilmiştir. Asıl vazifen ahiret için azık hazırlamaktır ona çalış. Bilemezsin belki dünyalık işlerin bol olsa imanın elden gider helak olursun...

Mesela: Her şeyi iyi ölçülere vurmayı bilerek dünya nimetlerinden sayılan güzel bir kadın alırsın. ( Bu mutlaka lazımdır) Buna ihtiyacın vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi bir çok güç şartlara bağlıdır. Bu güçlükler elindeki şaşmaz kıstasa göre olursa kolay olur. Evvela biraz tuhaf görünürse de sonra kirden temiz saf güzel bir mükafat olur. Bu sayede kendini kötü yoldan kinden öfkeden onun bunun namusuna bakmaktan kurtarmış olursun.

Yine elindeki sağlam ölçülerle yürüdüğün takdirde çoluk çocuk yükleri sana hafif gelir. Elbetteki bu hafiflik yolunda olduğun müddet devam eder. -ü Taâla yolunda olan kullarını haber verirken ev halkını islah ettiğini de haber vererek:

- ?Biz ona zevcini yarar hale getirdik.?

Yine bir kulunun ağzından şöyle hikaye eder:
Bir babanın çocuğuna duasını da şöyle haber verir:


Bu ayetler birer duadır. Bu duaları okuman lazım. Çocukların ve gelecek zürriyetin için böyle dua et!

Muhakkak ki ilahi saltanat hükmünü sürer. Senin dua etmen veya etmemen onda bir şey arttırmaz veya eksiltmez; ama senin için çok önemi vardır. Yapacağın bir dua ile zararlı şey zararsız şey haline gelebilir az şeyle çok iş görebilirsin. İşte bu sebepten her zaman dua et ve ?a her zaman yalvar.

Bu dua işi yalnız aile hayatını korumakla değil dünyada bütün nimetlerde aynıdır. Elbette ki hak ölçülere bağlı olarak tabii ihtiyaçların hepsini tatmin edeceksin. Yemeklerini muntazaman yiyecek ve giyeceğini zamanın ihtiyacına göre temine çalışacaksın. Bunları yaparken ilahî emri takip ettiğin için maddi ve manevi mükafât alırsın. Kıldığın namaz tuttuğun oruç yaptığın haç gibi faydalı ibadetlerden daima iyilik bulursun.

İhtiyacından artan şeyleri ayrıca sarfedersen daha faydalı olur. Bunları sarfederken evvela fakir ihtiyaçlı dostlarını yakın komşularını ve diğer fakir din kardeşlerini gözetmelisin. Bunlara verirken elindeki malını ona göre hesaplarsın. Herkese halince verirsin kendi ihtiyacını da göz önünde tutarsın. Her:

- ? Muhtaçtır..?

Denilene bol keseden verme. Haber görme gibi değildir. Gör tahkik et ondan sonra ver.

Hr işlerinde olduğu gibi bu işlerde de manevi yolu elden bırakma. Şüpheli şeylere karışma. Daima açık kalpli ve doğru ol.

Sabırlı olsabırlı... ?ın rızasını gözet rızasını...

Kalbini muhafaza et kalbini... Huzur içinde yaşahuzur içinde... Şahsiyetini elde tut elde... Sessiz olmaya çalış sessiz... Daima yerinde konuşmaya alış uygunsuz şeylerden çekin. Kurtuluş yollarını ara... Uçurumlardan sakın. Ruhî ve derunî kuvvetler önünde başını eğ; kalb alemine dal... Utan... Utan... ... ... ... Sonra yine ... Taa iş sonuna varıncaya kadar böyle...

O zaman ölmeden evvel ölürsün o devreye kadar çektiğin elemler sona erer. Îlahi rahmet fazilet denizine girersin. Orada temiz olunca çıkarılırsın. Çıkınca çeşitli nurlar gönlüne dolar. Bilinmeyen sırlara sahip olursun. Hiç kimsenin bilemiyeceği sırları öğrenir garip diyarlar görürsün.

Daha sonraları rahmet kapıları önünde perde perde açılır. Sen orada aldığın ilhamlarla açık açık konuşmağa başlarsın. Benliğin ölmüştür. Bu durumda ilahi varlık seni tamamen kapamıştır.

Bu halde sana verilen artık alınmaz.

Yokluğu olmayan bir zenginliğe erişirsin. Kuvvetini kimse yenemez. Yüksekliğine kimse erişemez.

Eriştiğin bu makam Hz. Yusuf makamıdır. Ona söylenen şu hitap sana da söylenir:

Hz. Yusuf?a gelen bu hitap zahirde Mısır sultanının ağzından çıkmıştır. Aslında o sultan Hak lisanına bir perde sayılırdı. Esas söz; ?ındı... O zahirde bir padişah sayılır ama onun temsil ettiği makam nefis marifet ilim yakınlık hususiyet yüksek derecede idi. Arif olanlar bu hali daha iyi anlarlar.

Dünyalık nimetlerin çoğalmasına ne hacet var. Elinde az da olsa seni geçindirecek kadar dünyalığın mevcuttur. Bu arada sana gereken en önemli iş kanaat sahibi olmaktır.

Haline razı ol fazlasını isteme gelirse al. Her şeyi Hak?tan bil. Helalinden almağa gayret et. Yolun böyle olsun. Bütün gayretini Hak yolunda sarf et. Her istediğin ve her arzun yolunda devam etsin. Ancak bu şekilde hareket edersen doğruyu bulman mümkündür. İyiliğe bu yoldan varılır. Gerek dünya gerekse ahiret güzelliklerini rızasını kazandıktan sonra bulabilirsin. Bir Âyet-i Kerime de mealen şöyle buyurulur:

- ?Onların yaptıklarına mükafat olarak öbür alemde verilecek nimetlere kimsenin aklı ermez. O göz kamaştırıcı nimetleri hiçbir nefis bilemez.?

Beş vakit namazı vaktinde eda etmekten daha güzel bir şey olamaz. Günahları bırakıp Hak yoluna girmekten daha hayırlı bir şey tasavvur edilemez. Bizim anlattıklarımızdan daha yararlı bir söz söylenemez. bunları yapmayı bizlere nasip etsin. Cümlemizi sevdiği yolda muvaffak buyursun.

Alıntıdır.