Ahirzamanda cahil olmakcahilene bulunmak veya cahiliye dönemindeki gibi yaşamak...ilim okumakalim olmakkainattaki nizammizanintizamı görmek ama Allah ı bulamamak görememek...kuran a bakmak"düşünmezmisiniz" "tefekkür etmezmisiniz"ayetlerini okumak sivrisinegin gözündengüneşin vazifesindenkoyunların melemesindenineklerin süt çeşmesinden anlamamakyaratılış hikmetlerini kavrayamamak cenab ı hakka yönelememek...her gün her gün yemek yemeksu içmek havayı teneffüs etmek ama Allah a verdigi bu nimetlerin mukabilinde şükür edememek...genç iken gençligin degerini bilmememkgünlerini taat üzerine geçirememekgençligini zayi etmek...Eline diline beline hakim olmamamak...Dünyayı ahiretin tarlası bilmek ama ekememek....Dünyanın geçici oldugunu bilme ama güzel yüzlerin topragı olacagınıceylan gözlerin yere akacagını unutmakfanipis heveslerin peşinde koşup sürüklenmek....dini yaşayanlara irticacımürtecigerici demek...Bir buz parçası nevindekini enaniyetini Allah için eritememekene nin boynunu bükememek cenab ı hakkın hergün verdigi 24 sattini görmekbilmek O na istedigi bir sattini verememek...cahiliye döneminde gömülen kızları hatırlamak ve hatırladıkça bu zulüm karşısında içi kanamakgözlerinden yaşlar akmak ama kızlarını cahiline dalallet vadisine sürüklemekgünahlar şehrine güle oynaya salmakcehennemde onların yerlerini elleriyle hazırlamak....Allah ı bilmek O na iman etmekpeygamberlerinimelekleriniahiretini bilemk ve bunların hepsinin elmas kıymetinde oldugunu bilmek ve aynı zamanda dünyanın fani ve geçici oldugunu bilmek...Elması elmas bildigi halde kırılacak cam şisesi hükmündeki dünyanın peşinden sürüklenmek....KISACASI AHİRZAMANDA CAHİL OLMAKCEHALETİN FARKINA VARAMAMAK DEMEK.....

Alıntıdır.