Allah'ın hakkı neden 3' tür?

İslam dininde üç sayısının kutsallığına inanılır. Ekmek ve Kur'an-ı Kerim'i üç kez öperiz; "Allah'ın hakkı üçtür" deriz. Hayatımızda iyi şeyler olacaksa hep üç adımda gerçekleşeceğine inanırız. Peki 3 sayısı neden bu kadar önemlidir?
'ÜÇ'ÜN ANLAMI: Üç; maddenin kapsadığı üçlü öğeleri temsil eder. Mesela üç boyut ya da ateş su hava gibi. Bu hem erkekliği hem de bütün doğada tanrısal birliğin mutlak ve zorunlu olan varlığını (ruh can ve bedeni) gösterir. Evreni temsil eden üçgen ise en çok kullanılan sembollerdendir.
ALLAH'IN HAKKI
Özellikle İslam dininde üç sayısının uğruna ve kutsallığına çok fazla inanılır. Örneğin; ekmek ve Kur'an-ı Kerim'i üç kez öperiz. Bununla beraber "Allah'ın hakkı üçtür" diye yerleşik bir düşüncemiz vardır. Hayatımızda iyi şeyler olacaksa bunun genelde üç adımda gerçekleşeceğine inanırız. Ayrıca tespihin boncukları üç adet 33'lük bölümden oluşur
KUTSAL ÜÇLEME
Hıristiyan inancında ise 'Baba-Oğul-Kutsal Ruh' üçlemesine rastlarız. Bu üçleme Mısır mitolojisinde ise 'İsis-Osiris-Horus' şeklindedir. Eski veya semavi dinlerin çoğunda 'üçün gücü'ne atıflar yapılmıştır.
İYİ DOĞRU GÜZEL
Ünlü filozof Platon'dan beri ideal; üç ana kavramla yani iyi doğru ve güzelin bileşkesi olarak ele alınmıştır. Ayrıca Platon'a göre insan vücudu üçe ayrılıyordu: Baş göğüs karın. Baş akıl göğüs istem karın haz veya arzuyu temsil ediyordu.
ÜÇ KEZ TEKRAR
"Para para para..." Napolyon hayatta en değerli gördüğü şeyi tam üç kez tekrarlıyor. Kurtuluş Savaşı'mız esnasında dile gelen 'Vatan-Millet-Sakarya' söylemi de önemli konuların 'üç' ile sınırlandırıldığını gösteriyor. 'At-avrat-silah' üçlemesinin ise Türk geleneklerine özgü değerli üç şey olduğunu unutmamak lazım.
ÜÇ DİLEK TUTMAK
'Alaaddin'in Sihirli Lambası' masalında da rastlayacağımız üzere her daim üç dilek tutulması telkin edilir. Bir iki ya da beş değil; her zaman üç şans verilir
ÜÇLÜ TANIMLAR AKILDA KALIYOR
Giriş-gelişme-sonuç: Yazılı olan her şey; kompozisyon öykü hikaye veya döküman üç ana bölümle şekillenir. Giriş gelişme ve sonuç yazılı bir konunun anlaşılması ve yapılandırılması açısından önemli bir yazım süreci olarak nitelendiriliyor.
Hint felsefesinde tanrının üç yüzü var: Yaratıcı-Brahma Koruyucu-Vişnu ve Yok edici-Şiva... Tanrısal betimlemelerde genelde üç ana öğeye vurgu yapılır. Bu vurgu dinin kavranması ve yerleşmesinde oldukça etkilidir.
Eskimo dilinde üçten çoğu yoktur
Eskimolar için üçten fazlası dile getirilmeyecek kadar çoktur. En fazla üçe kadar sayıları telaffuz edip daha sonrakileri 'çok' diye nitelerler
PEKİ 3’ÜN SIRRI NEDİR?
Sayısal öğrenmede 'üç'ün etkisi de konferanslarda fark edildi. Örneğin; konferanslarda anlatılmak istenen konu genellikle üç ana başlık halinde sunulur. Nedeni; sözlü anlatımlarda dinleyicilerin en çok 'üç' başlığı en iyi şekilde hatırlayabilmesidir.

Üç semavi din; Müslümanlık Hıristiyanlık ve Yahudilik kendilerine has sembollerle (hilal kaç ve Davud'un yıldızı) inananların zihinlerinde yer etti. Bununla beraber sayılar da öğrenmeye ve kanıksamaya yardımcı oldu. Her şeyin sayısal bir düzen içinde meydana geldiğini varsayan Nümeroloji ise kafamızdaki soru işaretlerinin büyük bölümünü sayılarla yok etmeye yardımcı oldu
HER İKİ UCA EŞİT MESAFEDE
16. yüzyılın ünlü düşünürü 'Sepmaine' şiirinde 'üç'ü şöyle betimlemiştir: "Teklerin en eskisi Tanrı'ya yakışan sayı. Cennetin en sevgili sayısı ki merkezindedir. Her iki uçtan da eşit uzaklıktadır Başı ortası sonu olan ilktir..."
Kısacası 3 sayısı ilk tek sayıdır.Geometrik şekil meydana getiren ilk şekildir. Dünyanın 3 boyutluluğunu simgelermekansal olarak (uzunlukyükseklikgenişlik) ve zamansal olarak (geçmişşimdigelecek)

Hıristiyanlar için 3üçleme dinsel anlayışı için önemlidir.İslami gizemcilere göreinsanların yolu da 3 türdür;şeriattarikathakikat. Ve nefis de 3 derecelidir(kötülüğü emredenkendini suçlayanhuzur içinde olan)3'ler7'ler40'lar anlayışı da yücelik mertebelerini işaret eden rakamlardır.

Alıntıdır.