BİG BANG TEORİSİ BİLE YÜCE ALLAH(CC)'IN SONSUZ YÜCELİĞİNE ŞAHİTLİK EDİYOR:
Yüce Allah(C.C) un ismi şerifesi olan En-Nur(C.C) Anlamı :
Alemleri bütün kâinâtı nurlandıran aydınlatan; istediği simalara zihinlere ve gönüllere nur aydınlık ihsan edendir.
Âlemleri nûrlandıran; istediği sîmâlara zihinlere ve gönüllere nûr yağdıran sonsuz nûr kaynağı.

BİG BANG TEORİSİ:
Big Bang Teorisi Nedir: Türkçe adıyla büyük patlama vrenin yaklaşık 14 milyar yıl önce sonsuz yoğun ve sonsuz sıcak bir noktanın (büyük bir enerji kaynağının) patlamasıyla meydana geldiğini savunan bilimsel teori.Galaksiler nebulözler ve yıldızlararası plazmanın bu şekilde meydana geldiğini savunur.
Bu ilk infilaktan bu yana çok daha küçük patlamalar halen devam etmekte ve evren genişleyip büyümeye devam etmektedir.

Big Bang teorisinde bilim adamlarına göre; tüm kainatın oluştuğu düşünülen enerji kaynağının büyüklüğü bazı bilim adamlarına göre insanın avuç içi kadar büyüklükte bazılarına göre bir nokta kadardır.

Sonsuz Nurundan sadece bir zerre ile tüm kainatı yaratan Yüce Allah(C.C)ın sonsuz büyüklüğüne hamdedelim
Ya Rabbi Hamd yanlızca sanadır;
(ŞÜPHESİZ HER ŞEYİN EN DOĞRUSUNU YÜCE ALLAH(C.C) BİLİR)


Haydi hep beraber Yüce Allah(CC) a aşağıdaki Hamd-ü Senalar ile hamd edelim.Üçünüde enaz bir kere okuyalım.

***************
“Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil azîm”
Manası:
Kemâl sıfatlarla muttasıf ve noksan sıfatlardan beri olan Allah’ı hamd ile tesbih ederim.
****************
“Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr”
Manası:
Allah’tan başka ilah yoktur. İbadete layık yalnız Allah’tır O birdir ortağı yoktur kâinat Onun mülküdür hamd Ona mahsustur O her şeye kadirdir.
****************
" Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber. vela havle vela kuvvete illa billahil aliyül azim”
Manası:
Allah’ı hamd ve tesbih ederim. Allah’tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür.
****************