- Allah zikrine devam eden kişinin derecesi artar.
- İnsanlar arasında sevilensayılan sözü geçen olur.
- Duaları kabul görür
- Nefs şeytanının şerrinden kurtulur
- Üzerinde taşıyan şeytan şerrinden korunur
- Allah her türlü kötülükten korur
- Makam sahibi kişilerin yanında riayet görür
- Düşmanlarına karşı galip gelir
- Her isteği insanlar tarafından karşılanır
- Allah diye zikreden Cenab-ı Hakkı bütün isimleriyle anmış olur
- Bütün isimler allah isminle gizlidir
- Allah ismi hiçbir isme sıfat olmaz
- Allah ismi ruhi hastalıklardankalp hastalığındanküfürdenmaddi ve manevi batalıktan nefsin istek ve arzularından kurtarırdüşmanlarını yenermerhamet sabihi olur. İNŞALLAH