ARAF SURESİNDE BAHSİ GEÇEN KALU BELA

171. Hani dağı sanki bir gölgelikmiş gibi onların üstüne kaldırmıştık da üzerlerine düşecek sanmışlardı. (Onlara "Size verdiğimiz Kitab'a sımsıkı sarılın ve onun içindekileri hatırlayın ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız" demiştik.

172. Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış onları kendilerine karşı şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da "Evet şahit olduk (ki Rabbimizsin)" demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü "Biz bundan habersizdik" dememeniz içindir.

173. Yahut "Bizden önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlar. Biz onlardan sonra gelen bir nesiliz. Şimdi bâtılcıların işlediği yüzünden bizi helak mı edeceksin?" dememeniz içindir.


……………………………………………………………………………………………………………………… …………… ……………

Kalu bela denilince belki kimimiz için çok önemli değilken kimimiz için ise son derece önem taşımaktadır.Kalu Bela konusunda bir çok ulema farklı tefsirler yapmaktadır bizler de Allah’ın izni ile izah etmeye çalışacağız.

Yüce Allah eşi benzeri olmayan ilmi ile insanları ve cinleri yaratıp onlardan kendilerine ibadet etmelerini istemiş.Meleklerde ibadet ediyor ama donanımları bizimle aynı değil ve ibadetleri dünya arenasında değil hak katındadır.Bu konu hakkında daha fazla bilgi için
Buraya bakabilirsiniz. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Yüce Allah bir mahlukatı yaratmış ise ona ne sorulursa ne cevap vereceğinden tutunda diğer yapacaklarına kadar her şeyi bilir.Yüce Allah bir kısım insanların dünya arenasında inkar edeceğini bildiği için ve yine bu inkarlarını kendilerine göstermek için ben sizin Rabbınız değimliyim sorusunu sorarak tüm mahlukat evet sen bizim Rabbımızsın demişlerdir böylece tüm insanlar aynı zamanda birbirlerine şahitlik etmiş oldular.Şimdi buraya kadar sade bir anlatım ile konuyu izah etmeye çalıştık.Şimdi sorular sorarak konumuzu pekiştirmeye ve daha iyi anlamaya çalışalım..


1.Rabbimiz bu misakı kullarından neden almıştır ?

Yüce Allah bir takım kullarının inkar edeceğini bildiği için bu misakı almıştır.Ayrıca insanların sözlerinde durup durmayacağı yine insanlara gösterilmektedir.Bu gösterme olayı başka bir ayette şöyle ifade edilir;

44:40 - Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırd etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.


İnsanların ve cinlerin yaratılmasındaki hikmetlerden bir tanesi de hak ile batılın ayrılmasıdır.

2.Bu misak’a şahitlik edenler kimler dir ?

Ayetin onları kendilerine şahit tutarak kısmı gerçekten çok güzel bir ifade türüdür.Bu misak için orda bulunan herkes aynı zamanda birbirlerine yani kendilerine şahitdirler.
3.Neden tek tek değil de topluca misak alındı ?


Yüce Allah herkesi birbirine bu sözü verdiklerine dair şahit tutmak için herkesten topluca misak almıştır.


4.Ademoğulları zürriyeti tanımı yerine tüm ruhlar denilemez miydi ?

Yüce Allah’ın öyle bir anlatım tarzı var ki bu anlatımda bir çok faydalı anlamalar çıkarılabiliniyor.Ademoğulları ifadesinde

İlk insanın Hz.Adem olduğu ve tüm insanların onun ve oğullarından geleceğine atıf yapılmakta5.Misak nerde gerçekleşmiştir ?

a.Bir takım ulema bu misakın ana rahminde olduğunu söylemişlerdir.

Ayette onlar evet dediler kısmı ve onlar kendilerine kısmında yani şahitlik icabındaki durumlar an rahminde misakın gerçekleşmesine karşı bir tezdir.Sonuçta bütün zürriyeti bir rahimde toplayıp misak almak ne kadar mantıklıdır ?

b.Ergenlik çağında olduğunu söyleyenler olmuştur

Çoğu insan erhenlik çağına gelmeden ölmektedir yada ergenlik çağında aklı noksan yada özürlü olabilmektedir bu açıdan bakıldığında bu açıklamaya pek katılamıyoruz.

c.Ezelde diyenler olmuştur

Bizim açıklamamıza uyan ise budur.Yukarıda zaten izah ettik

Slm ve Dua ile..