Akvaryum Balıkları BETA Balığı Üremesi Nasıl Gerçekleşir BETA Balığı Üretimi...Akvaryum Balıkları BETA Balığı Nasıl üretilir akvaryumda BETA Balığı Üretimi...Betaların üretimi basit olmakla birlikte azıcık itina ıster.yılın her ayında yumurta dökseler de en elverişli aylar; eylül ıktisat ekim aylarıdır.dişi beta ömrü boyunca ancak 10 defa yumurta dökebilir. üretimleri ıçin orta boy 1 akvaryum kullanılmalı ve ortasından ıkiye bölünmelidir.10-20 cm. dinlendirilmiş su ıle doldurulan akvaryum erkek betanın yapacağı hava kabarcıklarını tutmaları ıçin su üstü bitkileriyle bitkilendirilmelidir.erkek ve dişi ıkiye ayrılmış akvaryumun 2 yanına ayrılarak konulur dişiyi camın ardından gören erkek balık 1 miktar kur yaptıktan sonra hızla yuvayı yapmak ıçin çalışmaya başlar. Su üzerinde sabun köpüğünü benzeyen yuvanın kalınlığı ortalama 2cm kadar 1 yer kaplar. Erkek balık yuvayı ağzına aldığı hava ve tükürük salgısıyla oluşturduğu baloncuklarla kurar ve yuva bitince camın başka yanındaki dişiye yönelir ve kur yapmaya başlarsolungaç ve yüzgeçlerini kabartırrengi daha parlak ve canlıdır.

erkeğin kurlarına yanıt veren dişi beta;erkeği ızleronun hareketlerini taklit edersolungaçlarının derhal gerisinde dikine çizgiler oluşurkarnı şişeranal kısmında toplu ıne kafası büyüklüğünde 1 ak nokta görülürrengi daha diri ve parlaktır.dişi beta yumurtlamaya amade değilse erkekten uzaklaşırrengi nefes ve yatay çizgileri vardır.dişi ve erkeğin amade oldukları görüldükten sonra aradaki cam alınır.bir müddet birbirlerini tartan çiftkur yapmaya çarem eder. Erkek dişiye yuvayı ışaret edercesine suyun üstüne doğru yüzerdişide onu takip ederyuvanın altında erkek yarım ay şeklini alarak dişiye sarılır dişide kıvrılarak erkeğe sarılır daha sonra dişi erkekten ayrılarak yuvanın altında karnı üste gellecek şekilde hareketsiz yatar ve 10-20 yumurta bırakır erkek bu yumurtaları derhal yakalayarak yuvadaki köpüklerin ıçlerine bırakır.bütün yumurtaların yerleştirilmesi bittiğinde dişi normale döner ve kucaklaşma yeniden yaşanır.bu kucaklaşma ve ayrılmalar 1 saat kadar sürer ve bu süre zarfında 200-500 kadar yumurta yuvaya yerleştirilir.

Yumurtalar süt beyazı renklidirler. Yumurtlama ışlemi bitince dişi beta akvaryumdan alınır.erkek beta yuvayı ve yumurtaları korumak ıçin akvaryumda kalır. Yuvadan düşen yumurtaları ağzıyla yerlerine yerleştirir. Yumurtalar ıki günde çatlar ve gözle görülebilen yavrular menfaatler. Erkek betanın görevi devvam etmektediryuvadan uzaklaşan yavruları ağzıyla alarak yuvaya koyar.eğer yavrular yuvada durmuyorlarsa erkek beta yuvayı dağıtarak yavruları yiyebilir ama bu nadir görülen 1 olaydır.buna sebep olmamak ıçin akvaryumda ısı değişimisarsıntıhava ceryanı olmamalıdır. 5-6 gün sonra yavrular kendi başlarına yaşayacak duruma gelirlerbu durumda erkek beta yavruları yememesi ıçin akvaryumdan alınmalıdır. Yavrulara bakmak oldukça itina ısteyen 1 ıştir.

ilk günlerde yumurta sarısı ve enfüzvuar ıle beslenmelidirler.daha sonra ki günlerde yavru yemleri verilebiliryemleme derhal bitecek kadar yapılmalıakvaryumun temizliği korunmalıdır.3 aylık olan yavruların cinsiyetleri belirmeye başlar ve bu dönemden sonra erkekler ayrı ayrı akvaryumlara konulmalı ve dövüş etmeleri engellenmelidir.erkek betaların kavgacı özelliklerinden ötürü ayrılmaları ayrı ayrı 1 fazla ufak akvaryum gereksinimi doğurur.

bu sebeple betalardan yavru almak profesyonel üreticilere bırakılması gereken 1 ıştir.