KÖMÜRCÜ KAYASI (Gobius niger)

Bütün denizlerimizin nehir ağızlarına yakın bazen de acı su bölgelerinde 75 metreye kadar derinliklerin kumlu çamurlu diplerinde fazla göç etmeden yaşar. Boyları en çok 18-19 santimetre olabilir. Mart-mayıs arasında 1000-6000 arasında yumurta vererek ürer. Bu yumurtalara erkekler bekçilik yapar. Küçük kabuklular yumuşakçalar ve balıklarla beslenir. Eti beyaz lezzetli ve yararlıdır.