PİSİ (Pleuronectes platessa)
Ortalama 30-40 santimetre boy ve 250-350 gram ağırlıkta olabilen ekonomik değeri yüksek balıklardan biridir. Denizlerin kumlu çakıllı diplerinde kabuklular ve yumuşakçalarla beslenip 15-18 yıla kadar yaşar. Sıcak ayları diplerde geçirip kışın sahillere yaklaşır. Acı sulara nehir ağızlarına kadar sokulur. Bir diğer türü de tatlı sularda yaşar. Üremelerini ocak-mart arasında 5-6° C. sularda yapar. 800000-1 milyon yumurta verir.