Buna yakın bir başka soruyu bir balığın sorduğunu düşünün:İnsanlarsu dışında nasıl yaşayabilirler?..

İşin aslındainsanların ihtiyacı olduğu kadar balıkların da oksijene ihtiyaçları vardır. Biz oksijeni havadan balıklar ise sudan sağlarlar. Ciğerlerimiz soluk alma işini düzenleyecek bir yapıdadır. Buna mukabil balıklarında solungaçları mevcuttur. Nefes aldığımız zamanbütün havayı ciğerlerimize çekeriz. İnce kan damarcıklarıgerekli oksijeni açığa çıkarırgeriye kalanı da çevirirler. Balıklar ise solungaçlarıyla suyu alırlar. Aşağı yukarı aynı şekilde oksijeni tutar geriye kalanı döndürürler.

Balıkların solungaçlarıbaşlarının yan tarafındadır. Yapısı dolayısıylabunları "kulak" zannedenler olabilir. Bir balığın sudaki hareketlerini gözleyecek olursanızhiç fasılasız bir şekilde ağzını açıp kapamakta olduğunu müşahede edersiniz. Bu durumdasuyu yutmakta değildir.Sadece solumaktadır.....-Alıntı-