Bir balık canlılığını mümkün kılanhayatını devam ettirmesini sağlayan işlemlerle diğer herhangi bir hayvandan farksızdır. İnsanlar eskiden beri balıkların kalbi varmı işitebilirler mi koku alırlar mı tat alma duyguları var mıdır diye sora gelmiştir.

Balığın midesibağırsaklarıkalbi sinir sistemi vardır. Acı duyar. Dokunma duyusunda şaşırtıcı bir duyarlılık olduğunu söyleyebiliriz. Tat alma ve hissetme duyularını derisiyle yerine getirir. Ayrıca koku alma organları iç kulakları bulunmaktadır.

Hepimizin bildiği gibi balıklar solungaçlarıyla solurlar. Ağızdan alınan su devamlı olarak bunlardan geçer. Fakat suyun dışında az da olsa belirli bir süre kalabilen balıklar mevcuttur.

Uçan balık zamanının çoğunu su dışında geçirmemesine rağmen ilginç bir örnektir. Suda hızla yüzer ve kuyruğunu sert şiddetli hareketlerle oynatır. Sonra bedeninin yan tarafındaki kanatçıkları açılırcasına yayılır hızı artar ve sudan dışarı sıçrar.

Bu durumun daha ilginç bir örneği "tüneyen balık" tır. Bunlar Uzak Doğu'da bulunur. Uzunlukları 8 santimle 30 santim arasında değişir. Gerçek anlamıyla karaya çıkıp "galsama" da denilen solungaçlarının dış yüzeyindeki hareket yeteneği olan dikenimsi kılçıkları kürek yerine kullanırlar.Böylelikle toprak üzerinde hareketlerini sağlarlar.

Kuyruklarının hareketi ve yüzgeçlerinin yardımıyla düpedüz yürürler. Güvenilir bilimsel kaynaklara göre bu balıklar ağaçlara da tırmanabilmektedir. Nitekim yerden birbuçuk metre yükseklikte ağaç gövdesine tırmanmış bu tür balıklar görülmüştür. Başka türlü söylemek gerekirse "balığın kavağa tırmanma" imkansızlığı bu tür balıklar için geçerli değildir.

Bu balıkların solungaçları da su dışında havada belirli bir süre soluyabilmelerini sağlayacak şekilde gelişmiştir.

Çamur balığı diye tanımlanan başka tür bir balıkbiraz da su kaplumbağasını andırır. Ön yüzgeçlerini karaya çıkmak hatta ağaca tırmanmak için kullandığı bilinmektedir.Afrika'nın belirli sularında bulunan ciğerbalığı gerçek anlamda gelişmiş ciğer yapısına sahiptir. Böylelikle su dışında yaşayabilir. Yaşadığı suyun kuruması halinde bu yüzden zorluk çekmez .Bütün yaz mevsimini suyun dışında uyu***** geçirebilir.....-Alıntı-