Akvaryumlarımızın fotoğraflarını yeni gelişen dijital teknoloji yardımıyla daha çok paylaşır olduğumuz çeşitli akvaryum resimleri ile yarışmalara katıldığımız bu günlerde kimilerimizce gayet iyi bilinen bazı ilkeleri bir kez daha ortaya koymakla ve fotoğrafını çekeceğimiz akvaryumu önceden tasarlarken bu ilkeleri göz önünde bulundurmakla elde edilen görüntülerin daha etkili olacağına inanıyorum.

Farklı akvaryumları izlemeye başladığımızda edindiğimiz izlenimler birbirinden farklı olması bir yana birde bu izlenimlerin kişiden kişiye görede değiştiğini görüyoruz. Değişik izlenimlerin yanında bazıları bir diğerinden daha farklı duygularla hayranlık uyandırıyor. Bu duygulanım seyrettiğimiz akvaryumun zihnimizde yarattığı görsel etkiden kaynaklanıyor. Görsel olarak etki yaratmak dendiğinde veya kişinin çevresini algılamasını ve değerlendirmesini etkileyen nedir diye sorduğumuzda; kişinin büyürken edindiği alışkanlıklardan bilgilerden ve bu bilgileri nasıl kullanacağının tanımlandığı eğitiminden sahip olduğu yeteneğinden ve bu yeteneğe bağlı olarak geliştirdiği becerilerinin karışımından bahsediyoruzdur.


Görsel olarak etki yaratmak olarak ifade bulan bu kavram kaçınılmaz olarak felsefe psikoloji sosyoloji’nin alanlarını ilgilendirmektedir. Kavramların derinliği ve birbirleri ile karmaşık ilişkilerinin açıklanması zor olduğu gibi anlaşılmasınında bir o kadar zor olduğu kendini belli etmektedir.


Felsefenin konuları olmakla birlikte Estetik ile Sanat birbirinden ayrı konular olmakla birlikte aynı zamanda algılama ve düşünce oluşturma yönlerinide içerdiğinden ruhbilim (psikoloji) alanınıda ilgilendirmektedir.


Bireylerin bilgilenme ve çevrelerini anlamlandırma çabalarının sonucunda edindikleri düşüncelerin dışa vurumunda yaşadıkları toplumlardan etkilenmeleri söz konusudur. Böylece bu konu aynı zamanda toplumbiliminde (sosyoloji) alanı içine girmektedir. Toplumbilim dendiğinde kaçınılmaz olarak kültürel değerler gelenekler folklor kavramlarıda konunu değerlendirilmesi sırasında önemli etkinliğe sahiptirler.


Ayrıca konu akvaryum düzenlemesi olunca canlıların yaşambilimsel (biyolojik) ögeler hakkında bilgi sahibi olunmasını gerektirir. Gerek balıkların gerekse bitki ve diğer canlıların tüm güzelliklerini sergileyebilmeleri ve sürdürebilmeleri için gereken ne varsa yapılmak zorundadır. Canlıların yaşamını sağlıklı sürdürebilmeleri için gereken su şartlarının ve beslenmelerinin sağlanmasıda ayrıca ustalık gerektirir. Bu ustalığın sergilenmesi için teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanmasının bilmekte konunun sürekli takip edilmesini gerektirmektedir hiç şüphesiz.


Son olarak eğer düzenlenen tank başkasına tanıtılacaksa tanıtım genellikle resim olarak sunulmakta ve bu sunum sırasında etkili fotoğraf tekniğide devreye girmektedir. Bu sırada ışık renk bilgisi ve diğer teknolojik unsurların yanında görsel kompozisyon yaklaşımlarıda konuya önemle dahil olmaktadır.


Görüldüğü gibi akavaryum düzenleme işi disiplinler arası yapı olarak ortaya çıkıyor. Kimilerimiz bu düzenlemeyi kolayca yaparken kimilerimiz yaptığımız düzenlemelerden bir türlü haz alamıyoruz. Bu düşünceden yola çıkarak akvaryum düzenlenmesi konusunu ilgilendiren ögeleri ve inceliklerini kendimce bir düzen içinde genel hatları ve kavramları işlemeye çalışacağım. Amacım akvaryumda estetik amaçlı düzenlemelerin bu bilgiler ışığında değerlendirilmesini sağlamak ve konuya bir nebze olsun bu yönde ışık tutmaktır.