Nitrat Seviyesinin Ölçümü

Biyolojik süzme söz konusu olduğundanbalıkların amonyak ve diğer azotlu bileşiklerin zehir etkilerinden korunması lazımdır.akvaryumlarda mekanik ve kimyasal yollarla atıkların bertaraf edilmesine çalışılsadakirleticileri bütünüyle temizlemeye imkan olmaz.Akvaryumdaki zehirli maddeler"nitrat test araçlarıyla"kontrol edilebilir litre başına"N"(azot) ölçülür bir mg azot3.3 mg nitrat(NO2) demektirbunun üzerine balıklar ölebilirler.0.1 mg azot düzeyi zararsızdır.0.5 mg'a kadar azotorganik maddelerin parçalanmasının tamamlanmadığına işarettir.

Nitrat seviyesinin artmasının nedenleri. Kirleticilerin bir kısmı nitrat seviyesini artırabilir:

Akvaryum dibindeki kirleticilerçürüyen bitkiler
Çok kirli temizlenmememiş filtreler
Su kesilmeleri ile gelen pis sular
Fazla yemleme artık yemlerin ayrışması
Kalabalık balıklar (balık sayısı)

Aşırı nitratın giderilmesi:

Suyun azot seviyesinin/düzeyinin artışını farkedince hemen önlem alınız.Tanktaki suyun %80'ini alınıztankın dibindeki pisliklerin alınması şarttırbu arada suyun değiştirilmesinde su değiştirme kriterlerine dikkat edilmelidir.