Mitolojideki Tanrılar dağı Olympos için pek çok dağ gösterilir. Anadolu’da bu adla anılan dağlardan biri de Antalya’daki Tahtalı Dağı’dır.

Tarihte Tahtalı Dağı

Antik çağda adı ‘Solyma” olan Tahtalı Dağ’dan ilk söz eden antik yazar Homeros’tur. O’nun anlatımına göre Tanrı Poseidon Aithioposlulara yaptığı bir ziyaretten dönerken Solyma Dağı’na geldiğinde düşmanı olduğu Odysseus’un tekrar denize açılmakta olduğunu fark eder. Amacı Truva Savaşı sonrası ülkesine dönmek isteyen Odysseus’a mani olmaktır. Phaselis önünde deniz karışır; dalgalar birkaç gemi yüksekliğine ulaşsa da Odysseus bu tehlikeden de kurtulmayı başarır. Homeros bu olayı bize şu sözlerle aktarır:

“Yanık Yüzlüler ülkesinden geri dönen Poseidon o ara gördü onu Solyma Dağları’nın tepesinden ilişti gözüne denizde yüzen sal yeri sarsan tanrı öfkelendi yüreğinde adamakıllı söylendi kendi kendine sallaya sallaya başını: “Odysseus için verilmiş kararı tanrılar ben Yanık Yüzlülerdeyken değiştirdiler demek! Phaiak’ların toprağına yanaşacak neredeyse orda kurtulacak başına gelen belalardan. Ama ben daha bir sürü bela getirebilirim onun başına”.
Yine Homeros bölgedeki Solymler halkından söz ederken Likyalıların kendilerinin atası saydıkları efsanevi kahraman Bellerophontes’in Solymlerle sürdürdüğü savaşları anlatır: Bellerophontes tanrıların isteğine uydu ve azgın Chimaira’yı bir anda yere serdi. Sonra ünlü Solymler’le savaştı. Girdiği savaşların bu en çetiniydi”.
Antik coğrafyacı Strabon’un kitabında Tahtalı Dağı’nın adı Phaselis kentini anlatırken geçer: “Korykos’tan sonra Phaselis Gölü ve söz edilmeye değer üç limana sahip Phaselis kenti gelir. Bu kentin üzerinde Solyma Dağı yükselir …”

Doğanın Ruhu