Adana İklim ve Bitki Örtüsü


İklim ve Bitki Örtüsü

İklimi: Adana ovasının iklimi Akdeniz iklimi hususiyetlerini taşır; yazları çok sıcak ve kurak kışlar ise ılık ve yağışlıdır.

Dağlık bölgede ise Akdeniz iklimi ile kara iklimi karışımı hüküm sürer. Yazın Toroslardaki yaylalara çıkılır. Bunların belli başlıları; Pozantı Namrun Gilek Kızıldağ Armutlu Biricik yaylalarıdır.

Yağışlar yağmur şeklindedir. 20-30 senede bir kar yağar. Yağış mikdarı senede 625-700 milimetredir. Senelik yağışlı gün sayısı 49’dur.

Sıcaklık -84 ile +456 santigrat derece arasında seyreder. En soğuk ay Ocak en sıcak ay ise Ağustos’tur. Yağışların yarısı (% 49) kışın olur. Yazın ise senelik yağışın % 5’i yağar.

Bitki Örtüsü: İl topraklarının % 29’u ormanlıktır. Ormanlar dağlık bölgelerde yer alır. Tipik bitki örtüsünü Akdeniz bitkileri teşkil eder dağ yamaçlarını 700-800 m yüksekliğe kadar “Maki”ler yüksek yerleri de kara çam ve sedir ağaçları kaplar. Kuzeyde bozkır ve fundalıklara rastlanır. Kuzey ve kuzeybatıdaki dağlarda “Alp bitkileri” görülür. Makiler kuraklığa uymuş bitkilerdir. Yaprakları sert ve cilalıdır. Kızılçam karaçam meşe sedir köknar ardıç ve kayın ağaçları azdır.

Adana ilinde bitki yönü ile örtüsüz toprak yok denecek kadar azdır.