Adana Ve Ekonomik Faaliyetler


Ekonomik Faaliyetler.


Tarım: Türkiye’nin en gelişmiş tarım bölgesi olduğu gibi modern tarım ağaçlarının en çok kullanıldığı ildir. Yüzölçümünün % 39’u tarıma elverişli ve çok bereketlidir.

Adana’nın bereketli ovalarından; traktör diğer modern tarım araçları sulama gübreleme ıslah edilmiş tohum ve ilaçlama ile senede bir kaç defa ürün alınmaktadır. Sulanan araziler her sene artmaktadır.

250 bin tona yaklaşan saf pamuk ile Türkiye’nin pamuk üretiminin dörtte biri buradan sağlanır. Pamuğun Akala ve Cocker türleri yetişir. Adana pamuk ambarı olduğu gibi; tahıl susam kavun karpuz turfanda sebze arpa yulaf baklagiller şeker kamışı üzüm incir tütün pirinç yer fıstığı ve turunçgiller bakımından da önemli bir yer tutar.

Hayvancılık: Hayvancılık tarım kadar önemli değildir. Mer’a ve otlaklar azdır. Hayvancılık daha çok Toros dağları yamaçlarında görülür. Koyun kıl keçisi sığır at ve deve yetiştirilir. Arıcılık da gelişmiştir.

Ormancılık: Ormanların çoğu dağların Akdeniz’e bakan yamaçlarında bulunur. Karaisalı Saimbeyli ve Kozan’da orman zenginliği fazladır.

Ormanlardan her sene 150 bin metreküpten fazla tomruk ve 370 bin metreküp civarında yakacak odun elde edilmektedir.

Madenleri: 1960 senesinde kuzeyindeki Bulgar dağında petrol bulunmuştur. Karaisalı’da amyant linyit çinko ve krom Kozan ve Osmaniye'de linyit yatakları vardır.

Enerji: Bölgedeki hidroelektrik ve termik santrallerinin senelik elektrik istihsali 75 milyon kwh olup santraller şunlardır: Seyhan Aslantaş Kadıncık I ve II hidroelektrik santralleri ile Mersin termik santrali.

Sanayi: Adana tarımda olduğu gibi sanayi sektöründe de çok gelişmiştir. Türkiye’nin imalat sanayii bakımından dördüncü gelişmiş ilidir.

Çeşitli dokuma ve giyim eşyası kort bezi pamuk ipliği bitkisel yağ sabun un deri tütün kereste çimento makarna konserve kimyevi maddeler kauçuk tarım alet ve makine inşaat makineleri taşıma araçları yedek parça klima cihazları polimer ve suni elyafın ana maddesi olan “DMT” gıda ve mensucat maddeleri fabrikaları ile en önemli sanayi bölgelerimizden biridir.

Ulaşım: İstanbul-Bağdat demiryolu hattı Adana’dan geçer. Ceyhan ile Osmaniye arasındaki Toprakkale istasyonundan ayrılan bir hat İskenderun’a iner.

Karayolu ile İç Anadolu’ya Gaziantep üzerinden Güneydoğu Anadolu’ya Malatya üzerinden de Doğu Anadolu’ya bağlanır. Aydın Isparta Antalya E-24 karayolu ile Adana’ya bağlanır.

Karataş İskelesi Mersin ve İskenderun limanları ile deniz yolundan birçok bölgeye bağlanmış olur.

Adana’da Adana ve İncirlik (askeri) olmak üzere iki büyük havaalanı vardır.