Antalya'da çıkarılan madenler

Antalya’da çıkarılan madenler nelerdir?Antalya ili Türkiye’nin güneyinde Akdeniz Bölgesinde yer alan ve ülkemizin turizm başkenti
sayılabilecek bir ilidir
Toros orojenik kuşağı içinde Antalya ve Alanya birlikleri yer alır Antalya birliğine özgü kayaç
birlikleri yerli olup metamorfik olmayan Ordovisiyen Silüriyen Devoniyen Permokarbonifer Triyas
yaşlı birimlerle temsil edilirler Alanya birliğine ait metamorfik birimler ise Karbonifer öncesi
Karbonifer Permo-Triyas yaşlı birimlerle temsil edilirler
Genel Müdürlüğümüzün Antalya ili ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda
endüstriyel hammadde ve metalik maden yatağı ve zuhurları ortaya çıkarılmıştır Bunlar başta
alüminyum ve barit olmak üzere kuvarsit kum-çakıl manganez kurşun-çinko ve krom
cevherleşmeleridir

İlde çok sayıda boksit yatak ve zuhurları bulunmaktadır Bunlar genellikle Alanya
Gündoğmuş Kaş İbradi ve Akseki ilçelerinde bulunmaktadır Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde
Türkiye’nin en önemli barit yatakları yer almaktadır % 86-99 BaSO4 içeren barit oluşumları yaygın
olarak dolomit ve kalkerlerin içerisinde filon ve damarlar şeklindedir İlçelerdeki yatakların toplam
görünür rezervi 2090000 tondur Antalya ilindeki barit yatakları yüksek tenörü ve limanlara yakınlığı
nedeniyle günümüzde işletilmektedir Büyük oranda barit ihtiyacımız bu bölgeden gerçekleşmektedir
Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde aynı zamanda kuvarsit yataklarına da rastlanmaktadır Alanya
ilçesindeki % 95-97 SiO2 içerikli sahaların toplam rezervi yaklaşık 33500000 tondur Gazipaşa-
Burhan sahasındaki 2250000 ton görünür+muhtemel rezerve sahip kuvarsitlerin % SiO2 içerikleri
ise 9517’dir Manavgat Aksu ve Serik ilçelerinde de inşaat agregası olarak kullanılmaya elverişli
orta-iyi kaliteli kum-çakıl hammaddelerinin varlığı tespit edilmiştir ancak bunlar genelde küçük
boyutlu oluşumlardır
Gazipaşa Alanya ve Kemer ilçelerinde kurşun-çinko zuhurları Kemer Korkuteli ve Kumluca
ilçelerinde manganez ve krom yatak ve zuhurları yer almaktadır Geçmiş yıllarda bir kısmı işletilmiş
olan krom zuhurlarının çoğunluğu küçük boyutlardadır