Yöresel Halk Oyunları
Yöresel Halk Oyunları
1 - Teke Zortlatması: Halk oyunlarımız İnsan - doğa ilişkilerini konu almakta olup teke zortlatması tekenin yani erkek keçinin hareketlerini anlatmaktadır. Dirmilcikten gider yaylanın yolu Ak Fasülle oldu mu İlimonum Sulandı Eli Elekli Gelin gibi 9/16'lık ölçüyle çalınıp hızlı oyunlar olup başlıca figürler: tekil yürüme çiftli yürüme tekil dönme çiftli dönme tam dönme ve dönmedir.

2 - Teke Zeybeği: 9/8'lik ölçüyle çalınan en hızlı zeybek türü olup; Sarı Zeybek Şu Dirmilin Çalgısı Haymanalı Kozağaç Zeybeği gibi çok değişik ezgileri vardır.
Teke Zeybeğinde başlıca figürler: Çiftli yürüme tekil yürüme dönme çökme ve dönerek çökmeden oluşur. Erkek ve kadınların kolları birbirinden farklıdır.
3 - Serenler Zeybeği: 9/8'lik ölçüyle oynanan bir kesinti zeybeğidir. Eğer söz söyleniyorsa oynananlar gezelemektedirler. Söz bitince oyun kısmı başlar. Teke zeybeklerinden biraz daha yavaş oynanmakla birlikte oldukça zor ve değişik figürleri vardır.


4 - Alyazma Zeybeği: 9/4'lük ölçü ile oynanır. Serenler zeybeğinden daha çok ağırdır. Kesinti zeybeği olup söz söylenirken müzik ritmine uygun olarak gezeleme yapılmakta söz bitince de oyuna girilmektedir.
5 - Avşar Zeybeği: 9/4'lük ölçü ile oynanır. Yörede çok sevilen ağır zeybeklerdendir.
6 - Kezban Yenge: Sözlü olarak hızlı şekilde baştan sona sağ ayak tabanı üstünde hafifce alçalıp sol ayak burnu üzerinde yükselerek oynanan bir kadın oyunudur. Kollar sürekli olarak dirsekten aşağı yukarı hareket ettirilir.
7 - İğdem Düştü: 9/8'lik ölçü ile oynanan sözlü kadın zeybeğidir. Oyun erkek zeybekler kadar heybetli olmamakla birlikte yine de kendine özgü bir tavırla oynanır.
8 - Gabardıç (Kaba Ardıç): 2/4'lük ölçüyle kadınlar ve erkekler tarafından oynanan sözlü bir oyundur.