Akdeniz Bölgesinin Genel Coğrafi Özellikleri

Akdeniz Bölgesinin Coğrafi Özellikleri

Adını güneyindeki denizden alan Akdeniz Bölgesi kuzey batıda Ege Bölgesi kuzeyde İç Anadolu Bölgesi kuzeydoğuda Doğu Anadolu Bölgesi ve doğuda Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile komşudur.

Kıyı uzunluğu doğuda Suriye sınırından batıda Marmaris’e kadar 1542 Km’dir.Akdeniz Bölgesinin yüz ölçümü 89.493 Km2 dolayındadır; Türkiye toplam alanının yaklaşık %14′ünü kaplar. Yüz ölçümü bakımından Türkiye’nin dördüncü büyük bölgesidir ve nüfusunun fazla olduğu bir coğrafi bölgedir. Doğal bitki örtüsü makidir.

Akdeniz Bölgesinin Arazi Yapısı
Akdeniz bölgesinin arazi yapısı oldukça dağlık ve engebelidir. Bölgenin yeryüzü şekillerinin ana çizgilerini Toroslar belirler. Antalya Körfezi’nin iki yanında yer alan Batı Toroslar Kuzeyde Göller Yöresinde birbirine yaklaşıp sıkışır. Teke Yarımadası’nın batısında beliren Batı Toroslar Taşeli Platosu’na kadar uzanır