Hatay'ın iklimihatayın iklim özelliklerihatayın iklim özellikleri ve yeryüzü şekilleri

Hatayın İklim ve Bitki Örtüsü

Hatay ilinde Akdeniz iklimi hüküm sürer. Yazlar sıcak ve kurak; kışlar ılık ve yağışlı geçer. Senede ancak bir kaç gün kar yağar. Sıcaklık -63°C ile +43°C arasında seyreder. Dağların yüksek noktalarında sıcaklık ovalara nazaran daha düşüktür. Senelik yağış miktarı 877-1174 mm’dir.

Kıyı ovaları ile Amik Ovasında her çeşit bitki yetişir. Arâzinin % 44’ü ekili-dikili alanlar% 38’i orman ve makilerle % 14’ü çayır ve mer’alarla kaplıdır. Tarıma elverişli olmayan kısmı % 4’dür. Dağların 800 m yüksekliğe kadar olan kısmı makilerle 800-1200 m arası meşe kayın ardıç kızılcık kavak ve çınar ağaçları ile kaplıdır. 1200 m yukarısında karaçam kızılçam ve sedir ağaçları bulunur.