Kilisin Yöresel Kıyafetleri


YÖRESEL GİYİM

KADIN GİYİMİ

Başa Giyilenler/Takılanlar:
Baş Yazmaları (yörede kadınların kullandıkları turuncu renkli baş örtüsü; başa bağlanışı genç kıza kadına ve dula göre değişir.); Tepelik (nazar değmesin diye fesin üzerine tutturulur ve puşu ile sarılır.); Taç (çeşitli motiflerden oluşur gümüşten yapılır ve fesin üzerine dikilir.); Fes (kırmızı veya siyah renkte özel kumaştan yapılan baş giysisidir.); Kayten (siyah iplikten saç örgüsü tiplemesi verilerek hazırlanır ve başa takılır.)

Sırta Giyilenler:
İç donu (beyaz kumaş üzerine çeşitli motifler işlenerek hazırlanan giysidir.) Köynek (beyaz kumaş üzerine kirpi okuyla delikler açılarak renkli ibrişim ipeklerle işlenen giysidir.); Mintan (gömlek şeklinde olup üzerinde çiçekler bulunan kumaştan yapılan giysidir. Bu gömleğe “Şeytan gömleği veya sallamalı gömlek” de denilir.); Çuha-fermene/ fermaniye (boncuk ve çeşitli motiflerle süslenmiş işlemeleri olan özel parlak kumaş); Yelek(çeşitli parlak kumaşlardan yapılır.); Ceket (çeşitli parlak kumaşlardan yapılan zıbın.); Önlük (parlak kumaş üzerine el ve makine nakışı ile işlenir.); Şalvar (yöreye ait olan kutnu kumaştan saten veya çeşitli kumaşlardan yapılan giysidir. Bu şalvarlara “ cidari ” adı verilmektedir.)

Ayağa Giyilenler:
Çorap (genç kızların nişanlısı ve doğacak yavrusu için elleriyle örmek suretiyle işledikleri bir giysi parçasıdırrenkli de olabilir.); Yemeni (kırmızı köseleden kulaklı veya kulaksız olarak yapılan bir tür ayakkabı.)

Takılar:
Gümüş Kemer (gümüşten çeşitli motiflerle yapılan süs ve ziynet eşyası olarak kadınların bellerine taktıkları kemerdir.); Hamaylı (gümüşten yapılan ve boyuna takılan takılardır.); Yanaklık/Şekke (eşin üzerine dikilir. Şekkenin kenarlarına kadınlar tarafından çocuk sayısına göre altın dikilir.); Bilezik ( genç kızların aksesuar olarak taktıkları takıdır.)

Aksesuarlar:
Keyfe (aksesuar olsun diye şalvarın yan tarafına bağlanan bir mendildir.); Turna Tüyü (başa giyilen tozağın üzerine takılan bir takı türüdür.)


ERKEK GİYİMİ

Başa Giyilenler:
Terlik (çeşitli motiflerde kirpi okuyla işlenir.);

Sırta Giyilenler:
Döş Yeleği (beyaz kumaş üzerine kirpi oku ile işlenir); Gömlek (sarı ve çizgili kumaştan yapılır.); Cezayir Yeleği (aba tezgahlarında özel olarak dokunan bir giysidir.); Şalvar (her kumaştan yapılan cep ağzı ve paçaları özel olarak işlenmiş bir giysi parçasıdır.); Kuşak (yumuşak kumaştan yapılan ve bele bağlanan bir şaldır.); Aba (özel dokuma tezgahlarında kumaş üzerine özel olarak dokunan dokumadan yapılır.)

Ayağa Giyilenler:
Çorap (beyaz veya sarı renkte ayağa giyilen giysi parçasıdır.); Yemeni (Kilis’e özgü yapılan bir ayakkabıdır.); Postal (boğazlı yemeni türüdür.)

Aksesuarlar:
Keyfe ( erkeklerde pek aksesuar kullanılmaz. Yalnız kefye denilen çeşitli şekillerdeki mendil vardır.); Tütün Kesesi (aba tekniğinde dokunur.)