Adana eski camii-Yağ Camisi
Adana Yağ Camisi tarihi
Yağ Camisi hakkında bilgi


Yağ camii Seyhan -Adana

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ramazanoğulları döneminde XV.yüzyılda şehrin merkezinde eski Belediye Caddesi’nde Büyük Çarşı denilen semttedir. Bertrandon da la Brokiel bu caminin olduğu yerde St.Jean Kilisesi’nin bulunduğunu belirtmiştir. Evliya Çelebi de bu camiden söz ederken aynı yerde eski bir kilisenin olduğunu yazmıştır. Bugünkü cami Selçuklu mimarisi özelliğini göstermektedir. Eski kilisenin temelleri ve kalıntıları üzerine oturtulan bu caminin mihrabının eski apsisden kaldığı sanılmaktadır. Selçuklu üslubunu yansıtan sarı taştan son derece görkemli bir giriş kapısı bulunmaktadır.

Caminin medrese kapısındaki yazıta göre Ramazanoğlu Halil Bey’in isteği ile 1501’de kiliseden camiye dönüştürüldüğü 1525’te minaresi 1558’de Piri Mehmet paşa tarafından medresesinin yaptırıldığı öğrenilmektedir. Selçuklu Ulu Cami plân düzeninde olup ibadet mekânı dikdörtgen biçiminde dört sıra sütunla beş nefe ayrılmıştır.