Adana Ulu Cami Tarihi
Adana seyhan Ulu Cami hakkında bilgi
Adana seyhan Ulu Cami resimleriSeyhan Adana Ulu Cami Tarihi

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Ulu Cami Ramazanoğullarından Halil Bey tarafından 1527’de yapımına başlanmış 1544’de de oğlu Piri Mehmet Bey tarafından tamamlanmıştır Adana’nın Ziya Paşa Parkı’nda bulunan bu caminin yanında türbesi medresesi ve meşruta evleri bulunmaktadır

XVIyüzyılda yapılan bir Osmanlı eseri olmasına rağmen mimari yapısında Emevi Selçuklu Memluklu etkileri de görülmektedir Caminin duvarları siyah ve beyaz renkli mermer taş bloklarından yapılmıştır 3250x3450 m ölçüsündeki camiye doğu ve batısındaki iki ayrı kapıdan girilmektedir Siyah ve beyaz renkli mermer taş blokları ile yapılmış olan her iki giriş kapısında da Ramazanoğlu Halil Bey’in temellerini attığını belirten h913 (1513) ve h948 (1541) tarihli kitabeleri bulunmaktadır Bunlardan Selçuklu üslubunda yapılmış olan batı kapısında iki yılan kabartmasının bulunduğu bir kubbesi ile bir yazıt daha dikkati çekmektedir Caminin ibadet mekanını örten büyük kubbe 12 köşeli bir kasnağa oturmuştur Kıble duvarı XVIyüzyılın İznik çinileri ile süslü olup buradaki mihrabın üstü yine aynı şekilde İznik çinileri ile bezenmiştir Oldukça sade beyaz mermerden minberinde h916 (1520) tarihi ile Piri Mehmet Paşa’nın ismi okunmaktadır Doğu kapısının yanında tek şerefeli üzeri saçakla örtülü minaresinin gövdesi dört köşe bir kaide üzerine sekiz köşeli renkli taşlardan yapılmıştır

Caminin doğu bitişiğinde 29x30 m Ölçüsündeki medrese 1540 yılında güneydoğusundaki Ramazanoğlu türbesi 1541 tarihinde yapılmıştır Caminin yanında Vakıf Sarayı ve Tuzhanı bulunmaktadır Kaynaklarda Vakıf Sarayı’nın harem dairesi Tuzhanının da selamlık olduğu yazılıdır Yapı topluluğunun güneyindeki Ziya Paşa Parkı’nda Ziya Paşa’nın mezarı bulunmaktadır