Adananın Nüfusu Kaçtır
2011 Adananın Nüfusu
Adananın Nüfusu 2012


Adana ilinin nüfusu 2009 yılı sayımları itibariyle 2 062 226 olan nüfusu 2010 yili sonu itibari ile 2 085 825 olmustur.

Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre; 1 849 473 olan ilin toplam nüfusunun 1. 397 853’ü şehirlerde (%6490) 451 625’i (%35.10) ise köylerde yaşamaktadır.Yıllık şehir nüfusu artış hızı %21.70 köy nüfusu artış hızı ise % 6.29’dur.Büyükşehir nüfusu 1.130.710’dur. Erkek nüfus oranı %49.74 Kadın nüfus oranı %50.26’dır.Nüfus yoğunluğu 178’dir. Bu rakam Seyhan ilçesinde 1.762 Yüreğir ilçesinde ise 324 kişidir.Aynı ilde doğanlar %71 başka ilde doğanlar ise %29’luk orana sahiptir.Adana ili şehir nüfusu açısından Türkiye beşincisi il nüfusu açısından ise Türkiye altıncısıdır.

Toplam nüfusun %7631′nin Seyhan ve Yüreğir ilçelerinden oluşan il merkezinde yaşamaktadır.2000 Ekim ayında yapılan nüfus sayımına göreİl Nüfusu :1.849.478
Büyükşehir Nüfusu :1.130.7101990-1997 Nüfus Artış Hızı :%o 11.611997-2000 Nüfus Artış Hızı :%o 16.16Şehir Merkezinde Nüfus Artış Hızı1990-1997 Nüfus Artış HızıSeyhan :%o 31.12Yüregir :%o 46.071997-2000 Nüfus Artış HızıSeyhan :%o 24.10Yüreğir :%o 22.06

Kaynak: adanahaber