Milli Park Adı : Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı

İli : Antalya

Kuruluşu : 05.07.1991

Alanı : 15.889 hektar

Konumu :

Akdeniz Bölgesinde Antalya ili Elmalı ilçesi sınırları içerisindedir.

Kaynak Değerleri : Sedir (Cedrus libani)' in optimum yayılış alanı oluşu anıt ağaç özelliğine sahip çok yaşlı ve boylu sedir ve ardıç türlerinin mevcudiyeti aralarında endemik türlerin de bulunduğu 400' e yakın bitki türünün mevcudiyeti 116 türe 1050-2200 rakımları arasında yer alan sub-alpin kuşakta ilk kez rastlanması oldukça zengin fauna türlerinin bulunması kaynak değerleridir.

Not : Tabiat Koruma Alanları ile ilgili olarak sitemizde yer alan bilgiler Milli Parklar Genel Müdürlüğü sitesinden alınmıştır.