Gençlerde her renkte oluşan renklenmeler erişkinlerde daha çok kahverengi gri veya siyah olabilir. Bu tip renklenmelerin tedavisinde koruyucu yöntemler tercih edilebilir. Alışkanlıkların bırakılması düzenli diş fırçalanması diş hekiminin kontrollü olarak plak ve diş taşlarını gidermesi Ultrasonik temizleme cihazları tedavide oldukça iyi sonuç verebilir. Bunun yanı sıra bazı yöntemlerle (örneğin; mikroabrazyon sistemi aşındırıcı diskler) yardımıyla renklenmelerin giderilmesi de alternatif tedavi seçenekleridir.

Dişlerdeki renk değişikliklerinin nedenleri çeşitlidir.


A- Dış Kökenli Renklenmeler:

Dişin dış yüzeyinde lokalize olmuş etkenlere bağlı olarak oluşan renklenmelerdir. Bu tip renklenmeler çok yaygındır ve çeşitli faktörlere bağlı olabilirler:


  • Diş ile ilgili bir yapının kalıntıları
  • Kötü ağız hijyeni
  • Diyet alışkanlıkları
  • Plak ve diş taşı birikimi
  • Bakteri ve mantarlar
  • Sigara tütün pipo kullanımı
  • Çay ve kahve kullanımı


B - İç Kökenli Renklenmeler:


Dişlerin oluşumu (odontogenezis) ve oluşumundan sonraki süreçte (odontogenezis sonrasında) oluşan renklenmelerdir.
1. Fizyolojik (yaşa bağlı) renklenmeler:
Yaş ilerledikçe diş yapısı içinde meydana gelen dentin apozisyonu ve kireçlenmiş diş dokuları ile dişin özü arasındaki sıvı değişiminin azalması dişteki dentinin ve minenin ışık geçirgenliğini etkiler ve dişlerin daha koyu görünmesine neden olur.

2- Kimyasal renklenmeler:
Metallerin doğrudan teması oksitlenmesi veya kan ve tükürük içinde çökelmesi sonucu diş yapılarında renklenmeler görülebilir. Bu tür değişikliklerde renk griden siyaha kadar değişebilir.


3 - Çürük nedeniyle görülen renklenmeler:
Çürük beyaz opak veya gri görüntü verir. Kavite içinde besinlerin ve bakteri yıkım ürünlerinin birikmesiyle gri kahverengi veya siyah renklenmeler görülür. Çürük temizlenip onarım yapılırsa tamamıyla ortadan kalkar.


4 - Yerel nedenlerle oluşan renklenmeler:
Pulpa odasındaki kanama pulpa dokusunun parçalanması kanal tedavisinde kullanılan ilaçlar ve onarımda kullanılan maddeler ile bazı diğer nedeni bilinmeyen durumlara bağlı renklenmeler olabilir.


Diş lekeleri


Diş lekesinin oluşumu kişinin diş fırçalamasıyla yakından ilgili bir konudur. Eğer kişi çok fazla çay kahve sigara tüketiyorsa ya da kırmızı şarap tüketimi çok fazlaysa veya başka boyar maddelerle besleniyorsa ve diş fırçalaması da yeterli düzeyde değilse dişlerin üzerinde kahverengiden siyaha kadar uzanan bir yelpazede diş lekeleri oluşabilir.

Çay kahve ve sigara kullanıldığı koşullarda diş lekelerini önlemek mümkün değildir. Sadece lekelenme süreci uzatılabilir. Bunun için de mümkün olduğu kadar daha fazla etkin ve doğru diş fırçalamak gerekir.

Dişlerin üzerinde oluşan lekelerin birçok nedeni olabilir. Boyar maddelerle birlikte diş minesinin üzerindeki bir takım bozulmalar diş üzerindeki çizikler dişin ağız içinde bulunduğu bölgede fonksiyon dışında olması dil dudak yanak hareketlerinin yeterli fizyolojik temizliği yapamaması diş lekelerinin oluşmasının temel nedenleridir.


Dişler çay kahve sigara alkol ve özellikle kırmızı şarap kullanımıyla ve yaşlılıkla birlikte sararır. Yaşlılıkla birlikte gerçekleşen sararmalar muayenehanede temizleme yöntemleriyle yeniden ağartabilmek imkânsızdır. Ancak kullanılan maddelerin bıraktığı lekeler temizlenebilir.

Ancak yaşlanmayla oluşan renk değişiklikleri lekelerin kaldırıldığı gibi kaldırılamaz. Bunun için kullanılan farklı yöntemler vardır.Sigara kullanan bireylerin düştükleri en büyük yanlış dişlerinde oluşan lekeleri bir takım fırça ve macunlarla ortadan kaldırmaya çalışmalarıdır. Bu amaçla daha sert fırçalar daha sert diş macunları ve hatta diş tozu şeklinde satılan bazı tozlar kullanılır.

Oysa bunların hiçbiri sağlıklı yöntem değildir. Sert fırça kullanımı diş etlerinin irritasyonuna neden olur. Sert fırçanın yanı sıra aşındırıcı bir takım macunların kullanılması ise diş minesinin aşınmasına yol açar. Bu nedenle bu tip temizliklerin mutlaka hekim kontrolünde yapılmasında yarar vardır.


Bazı insanların dişlerini temizlemekte kullandıkları karbonat diş hekimleri tarafından kullanılan temizleme tozlarının içinde de bulunan bir maddedir. Fakat piyasadaki karbonatların grenleri çok büyüktür. Hekimler tarafından kullanılanların grenleri ise oldukça küçültülmüştür.

Yanı sıra bunlar ofiste doğrudan dişlere uygulanmaz. Bu nedenle muayenehanede gerçekleşen aşındırma hasta uyguladığında meydana gelenden çok daha az olmaktadır. Bireyler kendileri karbonat kullandıkları zaman hem dişlerine zarar verebilirler hem de diş etlerini fazla aşındırabilirler.

Karbonatla fırçalama bir miktar beyazlatma sağlıyormuş gibi görünebilir. Bu beyazlatma lekelerden çok dişin üzerindeki bir takım birikintileri hatta plağı kaldırmasıyla ilgilidir. Sadece karbonatla fırçalama yapıldığında kişinin dişlerinde ve diş etlerinde mutlaka bir miktar hassasiyet ve diş etlerinde kızarıklık kanama gibi sonuçları olacaktır.

Diş hekimleri diş beyazlatmada iki yöntem kullanırlar.
Bunlardan biri ofis tipi beyazlatma (Office Bleaching) diğeri ise ev tipi beyazlatma (Home Bleaching) yöntemidir.


Ofis tipi beyazlatmada hasta muayenehanedeyken diş etleri yalıtılarak beyazlatma malzemesi dişlerin üzerine sürülür. Yaklaşık 1 saat içinde belli bir beyazlama sağlanır. Ancak bundan sonra ofis tipi beyazlatmada bile ev tipi beyazlatma ile devam etmek gerekir. Ofiste sağlanan beyazlık evde pekiştirilmek zorundadır. Bu nedenle ofis tipi beyazlatmada evde kullanılmak üzere de bir aparey hazırlanır ve kişinin bunu günde en az 8 saat kullanması istenir.

Ev tipi beyazlatma yönteminde bireyin öncelikle ölçüleri alınır. Hemen plakları basılır. Dişlerin üzerine gelen silikon esaslı yumuşak bir malzemedir. Yanı sıra bireyin kendisinin kullanması için tüplerde beyazlatma ajanları verilir. Bu apareyler vakum altında yapıldığı için kişiyi kesinlikle rahatsız etmez. Hasta isterse sabah 4 saat akşam 4 saat olarak kullanabilir. Ya da gece yatarken takıp uykuda geçirdiği süre içinde kullandığı apareyi sabah çıkarabilir.