Diş Granülomu Tedavisi

Diş granülomunun tedavisi tıbbi ya da cerrahi olabilir.

Tıbbi tedavi. Bu tedavi yönteminde diş kökü kanalı ve granülomu doku onarımını uyaran maddelerle mikropsuz hale getirilir.

Cerrahi tedavi. Birkaç değişik giri*şim uygulanabilir:

Dişin oturduğu kemik yuvanın dibi dikkatle kazınır diş kökünün uç bölü*mü granülomla birlikte alınır (apisektomi) ya da diş olduğu gibi çekilir.

Cerrahi girişim ancak tıbbi tedavi başarısız kalınca yapılmalıdır. Hem es*tetik hem de işlevsel açıdan dişlerin kurtarılması temel kuraldır. Dibinde granülom bulunan diş bir proaaae ya da köprüye destek oluşturuyorsa çekilme*sinden kesinlikle kaçınılır. Uygulana*cak apisektomi proaaain çıkarılmasını ya da köprünün yeniden yapılmasını gereksiz kılar. Böylece hasta hem zahmete girip zaman kaybetmekten hem de yinelenen pahalı işlemlerden kurtu*lur. Ama apisektomi yalnız ön dişlere uygulanabilir. Azılarda apisektomiyle tedavi çok güçtür ve hemen hiç yapıl*maz.

Büyük ve küçük azıdişlerinin dibin*de granülom oluşumu ağır bir durum*dur ve tıbbi tedavi yetersiz kalırsa zo*runlu olarak dişin çekilmesi gerekir. Apisektomi diş kökünün ucu alındığı ve tedavi edilip korunduğu durumda dişin canlılığını koruyup işlevlerini sür*dürebileceği anlaşılınca uygulanır.

Apisektomi Girişiminde Önemli Bir Uyarı

Şeker hastalığı gibi diş çevresi bağında değişikliğe neden olan hasta*lıklarda apisektomi uygulamasının yapılamayacağım unutmamak ge*rekir.