AGIZDA KOTU KOKUA ızda kötü koku (HALİTOZİS); kişinin yediklerine (sarımsak so an baharat gibi) içtiklerine (rakı şarap sigara bira gibi) veya aldı ı ilaçlara ba lı olarak gelişebilir. Hastalı ından dolayı sadece sıvı tüketenlerde mekanik olarak besinlerin temizlenmesi mümkün olmayaca ından a ız kokusu olabilir.

Bazı psikiyatrik rahatsızlıklarda da kişi her şeyin kötü koktu unu sanır (dysosmia).A ız boşlu undan kaynaklanan kötü kokular

- Kötü a ız hijyeni : Dişler arasında kalmış olan besin artıkları çürük dişler temiz tutulmayan proaaaler paslı dil

- Piyore :

- A ız içi iltihapları : aftlarda a ız içi yaralarında (özellikle vincent stomatiti) agranülostoz hastalı ında ve akut lösemiye ba lı gelişen a ız içi iltihaplarında

- Bazı tonsillitler (bademcik iltihabı)

- Bazı kanserler : dil bademcik damak a ız tabanı arka duvar (farinks) kanserleri ülserleşince fena kokuya neden olurlar.A ız arka duvarından (farinks) kaynaklanan kötü kokular

- Burnun iç yüzeyini döşeyen derinin hastalıkları

- Burun orta duvarında iltihabi harabiyet : sifilise ba lı olabilir.

- Sinüzitler : özellikle kronikleşmiş maksiller sinüzütler

- Nazofarinks kanseri

- Burun polipleri e rilik (septum deviasyonu) :

- Adenoid hiperplazi : küçük çocuklarda sık rastlanır burunla a ız arka duvarının kesişim yerindeki lenf dü ümlerinin büyümesidir.

- Nazofaringeal kist (Thornwaldt kisti): enfekte olursa koku yapar.

- Burunda yabancı cisim : özellikle küçük çocuk akıl hastaları ve ileri yaştakilerde göz ardı edilmemelidir.Bronş ve Akci er Hastalıklarından kaynaklanan kötü kokular

- Bronşektazi

- Akci er absesi ve özellikle gangreni (tüm odada duyulur).

- Üzerine enfeksiyon binmiş verem (tüberküloz) kaviteleri

- Bronş kanserinin ileri aşaması

- Bronşlara açılan abse veya ampiyemSindirim Sistemi Hastalıklarından kaynaklanan kötü kokular

- yemek borusu kanseri

- yemek borusu darlı ı mide ilk bölümünde genişleme bozuklu u

- yemek borusu ve a ız arka duvarında keseler (divertiküller)

- diyafragma fıtıkları

- mide kanseriDi er Hastalıklarından kaynaklanan kötü kokular

- Asidozis : şeker hastalı ı ve di er bazı hastalıklarda görülebilen ve komaya kadar gidebilen acil durumlar. Aseton (ekşi elma) kokusu

- Üremi : böbrek yetmezli ine ba lı gelişen bir durum. Amonyak kokusu

- Karaci er yetmezli inde : fare idrarı kokusu

- Alkol koması